Tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında yer alan termik santral işletmeciliği, endüstriyel üretimde önemli bir rol oynamaktadır. Termik santrallar, elektrik enerjisi üretmek için fosil yakıtların yanması sonucu elde edilen ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren tesislerdir.

Bu tesislerin işletme süreçlerinde ortaya çıkan baca gazları ise çevresel etkiler açısından önemli bir faktördür, özellikle kükürt dioksit (SO2) gibi kirleticilerin atmosfere salınması çevresel sorunlara neden olabilir.

Bu sebeple, baca gazı kükürt arıtma işlemleri büyük bir önem taşır ve bu alanda çalışacak personelin mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmaları gerekmektedir. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde kişiler, iş güvenliği ve çevresel faktörleri gözeterek faaliyetleri yürütebilmeleri için bu belgeye sahip olmalıdır.

Mesleki yeterlilik sertifikası, belirli bir meslek veya sektörde çalışabilmek için gereken bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olduğunuzu kanıtlamayı sağlayan resmi bir belgedir.

Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) İşletmeciliği Belgesi Veren Kurumlar Nerelerdir?

Termik santral BGKA işletmeciliği yeterlilik belgesi almak isteyen kişiler, günümüzde bunu uzun süren zorlu eğitimler yerine internet üzerinden e-sertifika ile belgelendirme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla hem fiziki bir eğitime ihtiyaç duymadan hem de herhangi bir zaman sınırlaması olmadan belge sahibi olabilmektedir.

Günümüzde oldukça popüler olan bu kuruluşların yanı sıra kişilerin termik santral BGKA işletmeciliği için gerek duyduğu belgeyi alabileceği resmi kurumlar şunlardır.

 • MESYEB

 • MEKSA

 • GÜNDER

 • Mesleki Belgelendirme Hizmeti Veren Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) İşletmeciliği Belgesi Nasıl Alınır?

İnternet üzerinden sunulan mesleki belgelendirme hizmeti, esnek yapısıyla katılımcılara kişisel ihtiyaçlarına uygun bir belge alma süreci sunmaktadır. Özellikle üniversite onaylı ve uluslararası geçerliliğe sahip olan termik santral BGKA işletmeciliği belgesi alma süreci oldukça kolaydır.

Eski dönemlerde eğitim almak genellikle belli bir zaman dilimine sıkışmıştı. Ancak günümüzde, mesleki sertifika almak için belirli bir zamana ihtiyaç duyulmamaktadır. İnternet tabanlı eğitim programları, katılımcılara belirli bir süre kısıtlaması olmadan belge alma fırsatı sunmaktadır.

Bu sayede, dersleri dilediğiniz hızda tamamlayabilirsiniz. 1 günde yoğun bir şekilde eğitim alarak sertifikanızı alabileceğiniz gibi, süreci daha uzun bir zaman dilimine yayarak daha ayrıntılı ve derinlemesine öğrenme imkanı da bulabilirsiniz.

Böylece kişiler kendi tempolarına göre bu sertifikayı alabilmektedir. Uluslararası geçerliliğe sahip Üniversite ve e-devlet onaylı mesleki belge almak için gereken 18 yaşını doldurmuş olmak ve okuryazar olmak yeterlidir.

Kişiler, mesleki yeterlilik belgesi hizmeti sunan kuruluşun resmi web sitesini ziyaret ederek başvuru alanından belge almak istedikleri alanı seçerek başvurularını en uygun fiyatlarla yapıp dilediği sürede sertifikaya sahip olabilmektedir.

Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) İşletmeciliği Belgesi Alınca Neler Öğrenmiş Olacağım?

Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) işletmeciliği belgesi, termik santrallarda çalışacak personelin, baca gazlarının çevresel etkilerini minimize etmek ve iş güvenliği standartlarını sağlamak için sahip olması gereken bir belgedir.

Bu mesleki yeterlilik belgesini alarak kazanacağınız beceriler ve bilgiler, iş sağlığı, güvenliği ve çevre koruma alanlarında size geniş bir yetkinlik sunar.

 • Çevresel Etkileri Anlama ve Azaltma Yetkinliği

 • İş Güvenliği ve Sağlığı Bilinci

 • Teknik Bilgi ve Uygulama Becerileri

 • Çevre Mevzuatı ve İlgili Standartlar

 • Ekip Çalışması ve İletişim Becerileri

Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) İşletmeciliği Mesleki Yeterlilik Belgesi Hangi İş Kollarında Gereklidir?

Termik Santral BGKA işletmeciliği mesleki yeterlilik sertifikası, enerji sektöründe çalışan ve termik santrallerde görev yapan çeşitli meslek grupları için gereklidir. Bu belge, iş güvenliği, çevre koruma ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla talep edilmektedir.

Termik Santral BGKA işletmeciliği mesleki yeterlilik belgesinin gerekliliği olan bazı iş kolları şunlardır:

 • Termik Santral İşletmecileri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları

 • Çevre Mühendisleri

 • Enerji Üretim Operatörleri

 • Bakım Teknisyenleri

 • Denetçiler ve İnceleme Görevlileri

 • Teknik Destek Personeli

 • Enerji ve Çevre Danışmanları

Mesleki Belgelendirme: Mektup Icon

Bizimle iletişime geçin

Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yaralanmak için hemen bize ulaşın