6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işverenlere bazı sorumluluklar yüklemiştir. Çalışanlara İSG alanında eğitimler verilmesi de bu sorumluluklardan biridir. Temel iş güvenliği sertifikası, işverenlerin bu sorumlulukları kapsamında, çalışanlara İSG alanında eğitim verdirdiklerini gösteren belgedir.
Kurum olarak uzun zamandır, deneyimli ve uzman eğitmenlerle temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sağlıyoruz. Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyerlere temel iş güvenliği sertifikası veriyoruz. Eğitimler ve sertifikasyon süreci hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Nedir?

Temel iş sağlığı ve güvenliği sertifikası, bu alanda eğitim alındığını ve eğitim sürecinin başarı ile tamamlandığını gösteren belgedir. Söz konusu belge; çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını, iş kazalarından ve meslek hastalıklarından nasıl korunacaklarını, çalışma ortamının güvenliği için alınacak tedbirleri bildiklerinin resmi kanıtıdır.

Temel İSG sertifikası bulunan çalışanlar, İSG kanununun işverene yüklemiş olduğu eğitim verdirme sorumluluğunun yerine getirildiği anlamına gelir. Bu belge, tehlike sınıfı içerisinde yer alan iş yerlerindeki çalışanlar için zorunludur. Çalışanlar, temel İSG eğitimleri görerek, bu sertifikayı almalıdır.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Temel iş salığı ve güvenliği eğitimi, bakanlık tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilir. Bu eğitimler ile çalışanların İSG konusunda bilinçlendirilmesi, bilgi sahibi olması hedeflenir. Ayrıca ilgili eğitimler, iş güvenliği kültürü oluşmasına da katkı verir.

Deneyimli ve uzman eğitmenlerden alınacak eğitimlerin diğer avantajları ise şu şekildedir:

 • Çalışanların güvenlikleri ve sağlıkları için nasıl hareket etmeleri ve ne türden önlemler almaları konusunda farkındalık oluşturmaktadır.

 • Meslek hastalıkları ve iş kazalarının engellenmesinde, önleyici tedbirlerin önemini fark ettirir.

 • Çalışma ortamlarının daha güvenli olmasına katkı verir.

Eğitimler, ilgili iş yerinin tehlike sınıfına göre farklı sürelerde verilir. Tehlike sınıfına göre eğitim süreleri şu şekildedir:

 • A (çok tehlikeli) sınıfındaki iş yerinde çalışanlar için 16 saat

 • B (tehlikeli) sınıfındaki iş yerinde çalışanlar için 12 saat

 • C (az tehlikeli) sınıfındaki iş yerinde çalışanlar için 8 saat

Alınan sertifikanın geçerlilik süresi de yine tehlike sınıflarına göre değişir. Geçerlilik süreleri şu şekildedir:

 • A sınıfı: 1 yıl

 • B sınıfı: 2 yıl

 • C sınıfı: 3 yıl

Temel İSG Eğitimi Kapsamı / Konuları

Temel İSG eğitimi, kendi içerisinde farklı alanlardaki konulardan meydana gelir. Bu alanlar ve eğitim konuları şu şekildedir:

 • Genel Konular

 • Çalışma mevzuatı

 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

 • İşyeri temizliği

 • İş yeri düzeni

 • Meslek hastalıkları ve iş kazaları sonrasındaki hukuki sonuçlar

 • Teknik Konular

 • Fiziksel risk etmenleri

 • Kimyasal risk etmenleri

 • Ergonomik risk etmenleri

 • Ekipmanlarının güvenli kullanımı

 • Yangından korunma

 • Patlama ve parlamalardan korunma

 • Ekranlı araçlarla çalışma

 • Elektrik kaynaklı tehlikeler ve riskler

 • Elektrik kaynaklı risklerden korunma

 • İş kazalarının nedenleri

 • İş kazalarından korunma ilkeleri

 • Güvenlik ve sağlık işaretleri

 • Kişisel koruyucu donanım

 • İSG kuralları

 • Güvenlik kültürü

 • Tahliye ve kurtarma

 • Sağlık Konuları

 • Meslek hastalıklarının nedenleri

 • Hastalıktan korunma ilkeleri

 • Meslek hastalıklarından korunma uygulamaları

 • Biyolojik risk etmenleri

 • Psikososyal risk etmenleri

 • İlk yardım

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Kimlere Verilir?

Temel İSG eğitimi, 6331 sayılı İSG Kanunu kapsamında verilir. Yani söz konusu eğitimler, isteğe bağlı olarak değil, kanun gereğince verilir. İlgili kanuna göre bu eğitimleri alması gerekenler şunlardır:

 • Çok tehlikeli sınıfındaki işlerde çalışanlar

 • Tehlikeli sınıfındaki işlerde çalışanlar

 • Az tehlikeli sınıfındaki işlerde çalışanlar

 • Staj yapan stajyerler

Buradaki çalışan ve stajyerlerin İSG temel eğitimi alması ve temel iş güvenliği sertifikası ile alınan eğitimleri belgelendirmesi gerekir.

Neden Biz?

Temel iş güvenliği sertifikası konusundaki her türden ihtiyacınıza profesyonel yaklaşımlarla çözümler üretiyoruz. Sizlere sunmuş olduğumuz olanaklardan bazıları:

 • Online eğitim seçeneği

 • Haftanın belli günlerinde yüz yüze eğitim imkanı

 • Deneyimli ve uzman eğitim kadrosu

 • Kredi kartına taksit seçeneği

Mesleki Belgelendirme: Mektup Icon

Bizimle iletişime geçin

Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yaralanmak için hemen bize ulaşın