İşyeri Hemşireliği Eğitimi

İşyeri hemşireliği (diğer sağlık personeli), 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu içerisinde tanımlanan bir meslektir. Bu mesleği yapabilmek için adayların istenen şartları taşıması ve işyeri hemşireliği eğitimi alması gerekir.

Kurum olarak çok uzun zamandır işyeri hemşireliği eğitimi veriyoruz. Deneyimli ve uzman eğitmenlerden oluşan eğitim kadromuzla, standartların üzerinde bir kaliteye sahibiz. Ayrıca konu anlatımlı kitaplardan online denemelere varıncaya kadar kursiyerlerimize özel destekler sağlıyoruz.

İşyeri hemşireliği eğitimi almak ve sunulan diğer avantajlardan yararlanmak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşyeri Hemşireliği Eğitimi Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapan uzmanlardan biri de diğer sağlık personeli ismiyle bilinen işyeri hemşiresidir. İşyeri hemşireliği eğitimi, bu uzmanlığa ve yetkinliğe sahip olmak için alınması gereken eğitimdir.

Söz konusu eğitim ile ilgili kişiler, İSG alanında gerekli olan bilgi ve becerileri kazanır. Böylece görev yaptıkları yerlerde, kendileri ile ilgili olan iş sağlığı ve güvenliği görevlerini yerine getirirler.

Bu eğitim süreci toplam 14 gün ve 90 saattir. Eğitimlerin ilk haftasında a-senkron şekilde 40 saatlik dersler işlenir. Bunlar, kursiyerlerin pasif olduğu ve aktif şekilde katılamadıkları eğitim videoları, ses kayıtları ve benzeri eğitimlerden oluşur.

İkinci haftada ise toplam 50 saatlik eğitim verilmekte olup, bunlar senkron şeklindedir. Zoom üzerinden yapılan bu eğitimlerde kursiyerlerin kameralarının açık olması ve aktif olarak sürece katılmaları gerekir.

Birçok İSG eğitiminde olan staj zorunluluğu, işyeri hemşireliği eğitimlerinde yoktur. Dolayısıyla hemşireler, farklı bir işyeri hemşiresinin yanında staj yapmaz ve bu süreci, sadece uzaktan eğitimlerle tamamlar. Bu süreçte adayların 6 gün devamsızlık hakkı vardır ve bu sınırı aşanların eğitimleri iptal edilmektedir.

Eğitimler, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkilendirmiş olduğu kurumlar tarafından verilebilir. Yetkilendirilmeyen kurumların verdiği eğitimler, yalnızca bilgilendirme olarak kabul edilir ve resmiyette geçersizdir.

Akademimiz, bakanlığın yetkilendirdiği kurumlardan olup, bu alanının öncüleri arasında yer almaktadır.

İşyeri Hemşireliği Eğitimi Kapsamı

Eğitim verecek kurumlar gibi konular da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenir. İşyeri hemşireliği eğitimi konularından bazıları şunlardır:

 • Temel Hukuk ve İş Hukuku

 • Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Biyolojik Risk Unsurları

 • Kimyasal Risk Unsurları

 • Fiziksel Risk Unsurları

 • Psikososyal Risk Unsurları

 • Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri

 • İşyeri Tehlike Sınıfları

 • İSG Katip Uygulamaları

 • Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

 • Uygun İşe Yerleştirme

 • Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

 • Ergonomi

 • Çalışma Ortamı Gözetimi

 • İş Hijyeni

 • Toksikoloji

 • Özel Politika Gerektiren Gruplar

 • Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamaları

 • İletişim Teknikleri

 • İSG Alanında Araştırma Yöntemleri

 • İSG Hizmetlerinde Etik Prensipler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

 • İşyerinde Korunma Yaklaşımları

 • İş Kazaları

 • İlkyardım Örgütlenmesi

 • Acil Tıbbi Müdahale

 • Meslek Hastalıkları

Kimler İşyeri Hemşireliği Eğitimi Alabilir?

Diğer sağlık personeli eğitimi, sadece belirlenen bölümlerden mezun olanlar bu eğitimlere kayıt yaptırabilir ve işyeri hemşiresi olabilir. İşte o bölümler:

 • Hemşirelik (Lise, ön lisans, lisans)

 • Sağlık memurluğu

 • Acil tıp teknisyenliği

 • Çevre sağlığı teknisyenliği

İşyeri Hemşireliği Eğitimi İçin Gerekli Evraklar

İşyeri hemşireliği eğitimi için kayıt yaptırırken sunulması gereken bazı evraklar vardır. Gerekli olan o evraklar şunlardır:

 • Kimlik fotokopisi

 • Mezuniyet belgesi

 • Kayıt sözleşmesi

 • Başvuru formu

Kurum olarak bu belgelerin hazırlanması konusunda sizlere destek olacağımızı bilmenizi isteriz.

İşyeri Hemşiresi (Diğer Sağlık Personeli) Ne İş Yapar?

Belli şartları sağlayan işletmelerin işyeri hemşiresi çalıştırması zorunludur. Bu meslek, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok önemli görev ve sorumluluklara sahiptir. İşyeri hemşiresinin görevleri şunlardır:

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda işyeri hekimi ile uyumlu şekilde çalışmak

 • Çalışanların işe giriş muayenelerini yapmak

 • Çalışanların sağlık durumlarındaki değişimleri fark etmek için periyodik muayeneler gerçekleştirmek

 • İSG uzmanı ve diğer teknik elemanlarla uyum içerisinde çalışmak

 • Çalışma ortamındaki hijyeni denetlemek

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda riskleri tespit etmek ve bunlara ilişkin önlemlerin alınmasını sağlamak

Buradaki görevlerin tamamında işyeri hekimi ile birlikte hareket eder. Ayrıca onun verdiği diğer görev ve sorumlulukları da yerine getirir.

İşyeri Hemşireliği Sınavı

İşyeri hemşireliği sınavı, yılda iki defa yapılan İSG sınavı içerisinde diğer sağlık personeli testi olarak yer alır. Bu test, çoktan seçmelidir ve 50 sorudan oluşmaktadır. Test için adaylara verilen toplam süre 75 dakika olup, yanlışlar doğruyu götürmez.

Yapılan testte başarılı olabilmek için adayların en az 30 soruyu doğru cevaplamaları ve en az 60 puan almaları gerekir. Daha düşük olan adaylar sınavı kazanamazken, 60 ve üzerinde alanlar ise işyeri hemşireliği sertifikasını almaya hak kazanır.

Bu sınav, yılda iki defa İSG/1 ve İSG/2 ismiyle yapılır. İlk sınav Mayıs, ikinci sınav ise Aralık ayında gerçekleştirilir. ÖSYM tarafından yapılan bu sınav, tüm illerde değil, belirlenen illerde yapılır. ÖSYM’nin belirlemiş olduğu iller şunlardır:

 • İstanbul

 • Ankara

 • İzmir

 • Adana

 • Malatya

 • Samsun

 • Sivas

 • Bursa

 • Antalya

 • Diyarbakır

 • Erzurum

 • Eskişehir

 • Gaziantep

 • Kayseri

 • Konya

 • Trabzon

 • Van

Ancak sınava katılımın az olması durumunda, bu merkezlerin ÖSYM tarafından değiştirilme yetkisi vardır. Hatta sınava giren toplam aday sayısının çok daha düşük olması halinde, sınavın sadece Ankara’da yapılmasına dahi karar verilebilir.

Nasıl İşyeri Hemşiresi Olunur?

İşyeri hemşiresi olmak için ilk olarak işyeri hemşireliği eğitimi almak gerekir. Bu eğitim, tamamen uzaktan yapılır ve Türkiye’nin her noktasından alınabilir.

Eğitimin tamamlanmasının ardından adayların İSG sınavına girmesi gerekir. Buradaki testte 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı kabul edilir ve işyeri hemşireliği sertifikası almaya hak kazanırlar. Bakanlığın talep ettiği sertifika ücretini ödeyen adaylar, sertifikalarını e-devlet üzerinden alır ve sertifika numaraları ile işyeri hekimi olarak çalışmaya başlayabilirler.

Neden Biz?

Akademi olarak yüksek kalitede işyeri hemşireliği eğitimi veriyor ve kursiyerlerimizi tek seferde bu sınavı geçmelerini sağlıyoruz. Eğitimlerin haricinde kursiyerlerimize farklı olanaklar sunuyoruz. O olanaklardan bazıları:

 • Ücretsiz konu anlatımlı ders kitapları

 • Online denemeler

 • Özel notlar

 • Sabah (09:00 ile 15:00 arası) veya akşam (15:00 ile 21:00 arası) grubunda eğitim

 • Sınava hazırlık kampı

 • Kredi kartına 12 taksit

 • Online ders anlatım videoları

 • Güncel iş ilanlarının paylaşıldığı Telegram kanalı

Bu olanaklardan yararlanmak ve erken kayıt ile %50’ye varan indirimleri yakalamak için acele edin. İşyeri hemşireliği eğitimi ile ilgili detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mesleki Belgelendirme: Mektup Icon

Bizimle iletişime geçin

Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yaralanmak için hemen bize ulaşın