İlk Yardım Eğiticiliği Eğitimi

İlk yardım eğiticiliği eğitimi, ilk yardım yönetmeliği kapsamında ilk yardım eğitmeni ihtiyacının karşılanması için uygulanan bir programdır. Bu programın temel hedefi, ilk yardım eğitmeni yetiştirmek ve bu alandaki ihtiyacı karşılamaktır.

Eğitmen yetiştirmek için hazırlanan bu programın konuları, ulusal ve uluslararası ilk yardım standartları dikkate alınarak bakanlık tarafından belirlenir ve tüm süreç, yine bakanlık tarafından koordine ve kontrol edilir.

İlk Yardım Eğiticiliği Eğitimi Nedir?

İlk yardım eğiticiliği eğitimi; Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan bir eğitim programının uygulanarak, ilgili kriterlere uyanların ilk yardım eğitmeni olmalarını sağlayan eğitim programıdır. Bu programın temel hedefi, ilk yardım becerilerine sahip ve acil durumda müdahale yapma yetkinliği bulunan eğiticiler yetiştirmektir.

Bakanlık tarafından onaylanan eğitim programı tamamlayan adaylar, yapılan sınavları başarı ile geçtiklerinde ilk yardım eğiticiliği sertifikası almaya hak kazanır. Bu sertifika ile eğitmenler, güvenlik kursları, halk eğitim merkezleri, sürücü kursları ve benzeri alanlarda temel ilk yardım eğitimleri verebilir.

İlk yardım eğiticiliği eğitimi, 5 gün ve 40 saattir. Eğitimler; temel ilk yardım eğitimi ve eğitim becerileri eğitimi şeklinde iki farklı bölümden oluşur. İlk 2 günde temel ilk yardım eğitimi konuları işlenirken, son 3 günlük süreçte ise eğitim becerileri eğitimi konuları işlenir. Ayrıca eğitimlerin bir kısmı teorik olmasına karşın, diğer kısmı uygulamalı olarak verilir. Bundan dolayı eğitimler örgün olarak yapılmaktadır.

İlk Yardım Eğiticiliği Eğitimi Kapsamı

İlk yardım eğiticiliği eğitimi kapsamı, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanır. Dolayısıyla bakanlığın yetkilendirmiş olduğu kurumlarda, yine bakanlığın onay verdiği konular anlatılır. Bu eğitimler iki farklı bölümden oluşur; ilk yardım eğitimi ve eğitim becerileri eğitimi.  İlk yardım eğitimi kapsamı / konuları şu şekildedir:

 • Genel İlkyardım Bilgileri

 • Temel Yaşam Desteği

 • Havayolu Tıkanıklıklarında İlk Yardım

 • Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım

 • Şok, Göğüs Ağrısı ve Kanamalarda İlk Yardım

 • Yaralanmalarda İlk Yardım

 • Boğulmalarda İlk Yardım

 • Burkulma, Çıkık ve Kırıklarda İlk Yardım

 • Acil Taşıma Teknikleri

 • Böcek Sokmalarında İlk Yardım

 • Hayvan Isırıklarında İlk Yardım

 • Zehirlenmelerde İlk Yardım

 • Sıcak Çarpmaları, Donma ve Yanıklarda İlk Yardım

 • Yabancı Cisim Kaçmasında (Burun, Kulak ve Göz) İlk Yardım

Buradaki konuların bazıları birleştirilerek tek bir derste verilebileceği gibi bazı konular ise parçalara bölünerek farklı derslerde işlenebilir. Eğitim becerileri eğitimi kapsamı / konuları ise şu şekildedir:

 • Yetişkin Eğitimi

 • Yeterliliğe Dayalı Değerlendirme Araçları

 • İletişim Becerisi

 • Beceri Eğitimi

 • Sunum Becerisi

 • Küçük Grup Çalışması

 • Gösterim Becerisi

 • Eğitimde Yetiştiricilik

 • Olumlu Eğitim Ortamı Hazırlama

 • Görsel-İşitsel Araçları Hazırlama

 • Görsel ve İşitsel Araçları Kullanma

Kimler İlk Yardım Eğiticisi Olabilir?

İlk yardım eğiticiliği eğitimine katılmak ve ilk yardım eğiticisi olmak için temel şart istenen bölümlerden mezun olmadır. Bu kapsamda, ilk yardım eğiticiliği için başvuru yapacak olan meslekler / bölümler şu şekildedir:

 • Tıp Doktorları

 • Adli Tıp Teknikerleri

 • Anestezi Teknisyeni

 • Emekli Sağlık Çalışanları

 • Psikologlar

 • Dil ve Konuşma Terapistleri

 • Diyaliz Teknikerleri

 • Laborantlar

 • Acil Tıp Teknisyenleri

 • Sağlık Memurları

 • Tıbbi Teknologlar

 • Pedagoglar

 • Perfüstyonist Teknikerleri

 • Diş Hekimleri

 • Diş Teknikerleri

 • Ameliyathane Teknikerleri

 • Odyologlar

 • Radyoterapi Teknikerleri

 • Röntgen Teknisyenleri

 • Biyologlar

 • Toplum Sağlığı Teknisyenleri

 • Çocuk Gelişimcileri

 • Diyetisyenler

 • Mamografi Teknisyenleri

 • Hemşireler (Lise, ön lisans, lisans)

 • Fizyoterapistler

 • Ebeler

 • Eczacılar

 • Çevre Sağlığı Teknikerleri

 • Sosyal Hizmet Uzmanları

 • Sağlık Teknisyenleri

 • Hemşire Yardımcıları

 • Ergoterapi Teknikerleri

 • Tıbbi Sekreterler (Ön lisans)

 • Paramedikler

 • Klinik Psikologlar

 • Odyomedri Teknikerleri

 • Sağlık Eğitimcileri

Buradaki listeden de anlaşılacağı üzere sağlık üzerine eğitim alan hemen herkes ilk yardım eğiticiliği eğitimine katılabilmektedir.

İlk Yardım Eğiticiliği Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

İlk yardım eğiticiliği eğitimi için yapılacak kayıtta, kursiyerlerin sunması gereken belgeler vardır. Bunlar;

 • Kimlik fotokopisi

 • Mezuniyet belgesi

 • Vesikalık resim

İlk Yardım Eğiticiliği Sınavı ve Sertifikasyon Süreci

Alınan eğitimlerin sonunda kursiyerler, İlk Sağlık Müdürlüğü denetmenleri ile kurumumuzun yapacağı sınava girecektir. İlk yardım eğiticiliği sınavı, kendi içerisinde uygulamalı ve teorik sınav olmak üzere iki bölümden meydana gelmektedir.

Teorik sınav, toplam 40 sorudan oluşmakta ve yazılı olarak yapılmaktadır. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için adayların en az 85 alması gerekmektedir.

Uygulama sınavı, hem ilk yardım eğitimi hem de eğitim becerileri eğitimi için yapılır. İlk yardım eğitimi uygulamalarından başarılı olmak için de adayların en az 85 alması gerekir. Bu puanı alanlar, eğitim becerileri sınavına alınır. Ancak 85’ten düşük alanlar başarısız kabul edilir ve elenir.

İlgili yönetmeliğe göre doktorların ilk yardım eğitimi almalarına gerek yoktur ve onlar bu eğitimden muaftırlar. Buna karşın ilk yardım eğitimi uygulamaları sınavına katılmaları zorunludur.

İlk yardım eğitimi sınavını geçen adaylar eğitim becerileri sınavına alınır. Bu sınav ise eğitim becerileri konularından birinin sunumunun hazırlanması ve sınav komisyonuna bunun sunulması şeklinde yapılır.

Bu sınavları başarı ile tamamlayanlar, ilk yardım eğiticiliği sertifikası almaya hak kazanır. Bu sertifika, 5 yıl geçerlidir. 5 yılın sonunda güncellenmesi gerekmekte olup, bunun için güncelleme eğitimi alınır. Güncelleme eğitimi ise 16 saattir.

Neden Biz?

İlk yardım eğiticiliği eğitimi, direkt olarak insan yaşamını ilgilendiren bir konudur. Bunun bilincinde olan kurumumuz, Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı eğitim konularının, güncel mevzuata uygun şekilde aktarılmasını sağlamaktadır. Ayrıca uygulamaları eğitimleri de aynı hassasiyetle vermektedir.

Kurum olarak yüksek kalitede eğitim almanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimizi verirken sizi hem sınavlara hem de eğitmenlik yapacağınız döneme hazırlıyoruz. Deneyimli ve alanlarında uzman olan eğitmenlerimiz, teorik ve uygulamalı eğitimleri detaylı olarak verirken, uzun yıllar sonucunda kazandıkları deneyimleri de sizlere aktarmaktadır.

İlk yardım eğiticiliği eğitimine kaydolmak veya bu eğitimle ilgili daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mesleki Belgelendirme: Mektup Icon

Bizimle iletişime geçin

Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yaralanmak için hemen bize ulaşın