Tamamen profesyonellerden oluşan deneyimli kadromuzla yüksek kalitede A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi veriyoruz. Yeni nesil öğretim yöntemleri ile konuların hızlı ve kalıcı şekilde öğrenilmesini sağlıyoruz. Böylece yapılacak iş güvenliği uzmanlığı sınavının tek seferde geçilmesine katkı veriyoruz.

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi almak ve erken kayıt indirimlerinden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Deneyimli kadroların verdiği yüksek kalitedeki eğitimler, hem sınav ve sertifikasyon sürecini hem de bu özel mesleği yapmanızı kolaylaştıracaktır.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Nedir?

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi, çok tehlikeli olarak sınıflandırılan iş yerleri ile işletmelerde görev yapacak iş güvenliği uzmanlarınca alınır. Eğitimlerin sonunda yapılacak sınavı başarı ile tamamlayanlar, A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikası alır ve bu sertifika ile görev yapmaya başlar.

İş güvenliği uzmanları, iş yerlerinin İSG kurallarına uygun hale getirilmesinden sorumludur. İş yerindeki risklerin analiz edilmesi, çalışan sağlığı ve güvenliği için tehdit edici unsurların belirlenmesi, bunlara dair gerekli önlemlerin alınması, çalışanlara İSG eğitimlerinin verilmesi gibi görevleri yerine getirirler.

İş güvenliği uzmanları, 6331 sayılı İSG Kanunu kapsamında görev yapar. Bu kanun, İSG uzmanlarına görev ve sorumluluklar yüklediği gibi bazı yetkiler de vermiştir. Bu yetkilerin en önemlisi ise iş sağlığı ve güvenliği konusuyla ilgili bilgi ve belgelere erişimdir.

A sınıfı iş güvenliği ve uzmanlığı eğitimi, toplam 220 saatten (180 + 40) oluşur. Eğitim süresi ise 35 gündür. İlk 15 günlük süreçte adaylara 81 saat a-senkron uzaktan eğitim verilir. Adayların pasif olduğu bu süreçte, internet üzerinden eğitim videoları izlenmektedir. İkinci 15 günlük süreçte ise 99 saat senkron eğitim yapılır. Zoom üzerinden canlı olarak yapılan eğitimlerde adaylar kameralarını açar ve eğitim sürecine aktif olarak katılırlar.

Son 5 gün ise stajdan oluşur. Staj zorunlu olup, tamamlanmaması durumunda önceki eğitimler de geçersiz sayılmaktadır. Kurum olarak eğitimlerin tamamını uzaktan veriyor ve ardından staj yeri konusunda sizlere destek sağlıyoruz. Üstelik staj yerinin ikamet ettiğiniz ilde olması konusunda gerekli özeni gösteriyoruz. Dolayısıyla Türkiye’nin her yerinden eğitimlerimize katılabilir ve kısa sürede A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmaya başlayabilirsiniz.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Şartları

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için öncelikle sağlanması gereken bazı şartlar vardır. A sınıfı İSG uzmanı olabilmek için adayların öncelikle 4 yıllık (48 ay) B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı deneyimlerinin olması gerekir. B sınıfı uzmanlık içinse en az 3 yıl (36 ay) C sınıfı uzmanlık yapılması gerekir.

Burada istenen temel şart, adayların en az 4 yıllık B sınıfı İSG uzmanlığı yapmış olmaları ve bunun kayıtlarının İSG Katip sisteminde yer almasıdır.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Gerekli Evraklar

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine kayıt olacak adayların sunmaları gereken bazı belgeler ve evraklar vardır. Bunlar, şu şekildedir:

 • Kimlik fotokopisi

 • Mezuniyet belgesi

 • Başvuru dilekçesi

 • Kayıt sözleşmesi

 • B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikası

 • En az 48 aylık saha deneyimini gösteren İSG Katip raporları

Buradaki mezuniyet belgesi; mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile fen edebiyat fakültesinin fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinden birine ait olmalıdır.

Evlilik veya boşanma nedeniyle mezuniyet belgesindeki soyadın değişmesi durumunda, adayların boşanma kararının veya evlilik cüzdanının ilgili bölümlerini evraklara eklemesi gerekir.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Kapsamı

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi, sadece bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurumlarda verilir. Bu kurumlar, eğitim kapsamını yine bakanlığın belirlediği konulara göre düzenler. Eğitim kapsamındaki bazı konular şunlardır:

 • İSG Kavram ve Kurallarının Gelişimi

 • Türkiye’de ve Dünyada İSG

 • Temel Hukuk

 • İş Hukuku

 • Kanunlarda İSG

 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler

 • İSG Hizmetleri

 • İSG Kurulları

 • İSG Yönetim Sistemleri

 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

 • Çalışma Ortamı Gözetimi

 • İş Hijyeni

 • İşyeri Bina ve Eklentileri

 • Fiziksel Risk Etmenleri

 • Kimyasal Risk Etmenleri

 • Biyolojik Risk Etmenleri

 • Psikososyal Risk Etmenleri

 • Ergonomi

 • Korunma Politikaları

 • Kaynak İşlerinde İSG

 • Elektrikle Çalışmalarda İSG

 • Kaldırma Araçlarında İSG

 • Motorlu Araçlarda İSG

 • El Aletlerinde İSG

 • Bakım ve Onarım İşlerinde İSG

 • Yangın ve Acil Durum Planları

 • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

 • Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

 • Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İSG

 • Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İSG

 • Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İSG

 • Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İSG

 • Yüksekte Çalışmalarda İSG

 • İnşaat İşyerlerinde İSG

 • Maden İşyerlerinde İSG

 • Kişisel Koruyucu Donanımlar

 • İş Kazaları

 • Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

 • Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar

 • Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması

 • Çalışma Hayatında Etik

 • Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İSG

220 saatlik eğitim sürecinde buradaki konuların tamamı detaylı olarak ele alınır ve kursiyerlere aktarılır.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi, daha sonra yapılacak sınava girmenin en önemli şartıdır. Ayrıca buradaki eğitimler, sınavda çıkacak soruların doğru olarak cevaplandırılmasını sağlar.

İSG sınavı, toplam 50 sorudan oluşan 75 dakikalık bir testtir. Çoktan seçmeli soruların bulunduğu testte adaylar, en az 35 soruyu doğru cevaplayarak 70 ve üzerinde puan almalıdır.

Sınav, ÖSYM tarafından ve belirlenen merkezlerde yapılır. Bu merkezler, sınava girecek olan aday sayısına bağlı olarak ÖSYM tarafından değiştirilebilir. Sınav tarihi ise İSG/1 için Nisan veya Mayıs ayı, İSG/2 içinse Aralık ayıdır.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasyon Süreci

Yapılacak sınavda başarılı olan adaylar, A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikası almaya hak kazanır. Adaylara basılı bir sertifika gönderilmez. Sertifikalar, e-devlet üzerinden dijital olarak tanımlanır. Adaylar, e-devlet üzerindeki sertifika numaraları ile A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yapabilir.

Sınavı kazanan adayların öncelikle bakanlığın belirlemiş olduğu sertifika ücretini ödemesi gerekir. Ziraat Bankası üzerinden yapılabilen bu ödemenin ardından sertifikalar e-devlet üzerinde aktif olacaktır.

Kurum olarak A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi noktasındaki ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz. Profesyonellerden oluşan deneyimli kadromuzla kaliteli İSG eğitimi veriyor, sınavı tek seferde geçmeniz için gerekli desteği sunuyoruz.

Sınavda başarılı olmanız durumunda sertifika ve iş bulma süreçlerinde de desteklerimizi sürdürüyoruz. Bütün bu avantajlardan yararlanmak, erken kayıtla %50’ye varan indirimleri yakalamak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mesleki Belgelendirme: Mektup Icon

Bizimle iletişime geçin

Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yaralanmak için hemen bize ulaşın