İskele Süpervizörlüğü Eğitimi

Ülkemiz maalesef dünya da en çok iş kazası geçiren ülkelerin başında gelmektedir. İş kazalarının büyük bir bölümü ise inşaat sektöründe yaşanmaktadır. Kazaların türünü ve oluşuna bakıldığı zaman ise yüksekten düşerek kaza geçirenlerin oranının yüksek olduğu görünmektedir.

İskeleler inşaat çalışmalarında geçici yapılar olarak inşa edilen ancak inşaat işlerinin en büyük ve dikkat gerektiren süreçlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebepten ötürü iskelelerde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerinin önemi de inşaat sektöründe faaliyet gösterenler için oldukça önemlidir.

İskelelerde çalışmalarda önlemlerin hızlı ve doğru bir şekilde alınması, denetimlerin kaliteli ve eksiksiz bir şekilde yapılması, yaralanma ve ölümlerin sıfıra indirilmesi veya minimum seviye de tutulmasını sağlamak amacı ile iskelede çalışanların kontrolleri, eğitimleri, denetimleri konusunda görev alan kişilerinde konu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olması gerekmektedir.

İskele Süpervizörlüğü Eğitimi asenkron/senkron eğitim çeşitleri ile uzaktan eğitim olarak verilmektedir. Eğitim sonunda katılımcılar üniversite onaylı, e devlet sisteminde sorgulanabilir şekilde İskele Süpervizörlüğü belgesi almaya hak kazanır.

EĞİTİM İÇERİĞİNDE NELER VAR?

 1. İskele terminolojisi
 2. Temel seviye yüksekte çalışma
 3. Kişisel koruyucu donanım bakımı ve kontrolü
 4. İskele türleri
 5. İskele elemanlarının tanınması
 6. Kelepçeler ve taşıma sınıfları
 7. Çapraz bağlantı yöntemleri
 8. Güvenli merdiven erişimleri
 9. Ankrajlama yöntemleri
 10. EN 12811 kısmı ve alan hesaplama
 11. El aleti seçimi
 12. El ve çeşitli kaldırıcılar ile taşımalarda güvenlik
 13. Boru ve kelepçelerde kontroller
 14. Sistem tipi iskele kontroller
 15. Mobil iskele kontrolleri
 16. Giriş seviye asma iskele kontrolleri
 17. Projelerin yorumlanması
 18. Statik rapor yorumlanması
 19. Etiketleme ve kart dolumu
 20. Görsel muayene

KİMLER İSKELE SÜPERVİZÖRLÜĞÜ EĞİTİMİNE KATILABİLİR?

 • İnşaat mühendisleri
 • Makine mühendisleri
 • Gemi inşaa mühendisleri
 • İnşaat veya makine mühendisliğine dikey geçiş sağlayan ön lisans bölümleri
 • Yapı öğretmenleri
 • İskele ile ilgili yöneticiler,
 • Proje mühendisleri/şefleri/formenleri/teknikerler/teknisyenler,
 • İş güvenliği uzmanları,
 • İş güvenliği saha meslek elemanları,
 • İskelelerden sorumlu teknik personeller,
 • İskele kurum/sökümünde en az 18 ay çalışıp Ulusal Yeterlilik MYK Yeterlilik sertifikası olanlar.