Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

Bakanlık Tebliğlerinde yayımlanan 81 meslekte başlayan belge zorunluluğunun ilk aşamada Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ücret tarifesi listesinde yer alan 161 meslekte devam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır.

5544 sayılı Mesleki yeterlilik kurumu kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamının işsizlik fonundan karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz. Kişiler, sahip olduğu diploma ve ustalık belgelerinin hangi MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine karşılık geldiğini “Belge Zorunluluğu Kapsamında Diploma ve Ustalık Belgelerine İlişkin Muafiyet Tablosu” aracılığı ile öğrenebilir.

25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslekte belge zorunluluğu 26/05/2016 tarihinde başlarken, 24/03/2016 tarihinde Resmi Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2016/1 nolu ikinci tebliğde yer alan 8 meslekte belge zorunluluğu 25/03/2017 tarihinde başlamıştır. 26/09/2017 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2017/1 nolu son tebliğde yer alan 33 meslekte belge zorunluluğu 26/09/2018 tarihinde başlamıştır. suanda 140 meslek dalına belge zorunluluğu getirilmiştir.

Adayın vermiş olduğu kendisine ait İBAN numarasına Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından geri ödemesi yapılır.

Adayın girececeği sınavla alakalı üretim yapan bir firmanın sosyal sorumluluk projesi kapsamında adayın sınav ücretini yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna (YBK) ödemesi ile olmaktadır. Gecen adayın ücretini YBK Sponsora geri öder. YBK ise Hakedişini MYKdan alır.

Yukarıdaki Bütün Kurumlar farklı Bakanlıklara bağlı olup İş Müfettişleri öncelikle MYK tarafından Yetkilendirilmis Kurumların Verdiği belgeleri, bazı durumlarda MEB belgelerini ve Üniversitelerin vermiş oldukları kurs bitirme belgelerini kabuk etmektedirler. Aile ve Çalışma Bakanlığı Üniversitelerin verdigi mesleki eğitimleri kabul ettiğine dair resmi yazıları kursiyerler Üniversiten isteyebilirler.

Soru: Bireysel başvurular ve tek nokta başvuruları kapsamında adayların sınav ücretlerini kimler ödeyebilir?

Cevap: Bireysel teşvik başvurularında adayların sınav ücretinin sınavdan önce ödenmiş olması, adayın sınavda başarılı olması ve aday adına fatura kesilmesi kaydıyla sınav ücret iadesi adaya ait bir bir banka hesabına ilişkin IBAN numarasına yapılır. Tek nokta başvurusunda ise adayın sınav ücreti diğer koşullar sağlanmak şartıyla adayın işvereni, adayın ya da adayın işvereninin üyesi olduğu sendika, dernek, vakıf vb. sivil toplum kuruluşları ile meslek kuruluşları tarafından ödenebilir.

Soru: Sınav ve Belge ücretlerinin makbuz karşılığı elden ödenmesi mümkün müdür? Ödemeler kredi kartı, çek veya senetle yapılabilir mi? Taksitle ödeme mümkün müdür?

Cevap: Teşvik başvuruları kapsamında sınav ve belge ücretlerine ilişkin tüm ödemelerin banka aracılığıyla tek seferde yapılması gerekmektedir. Ödeme banka üzerinden yapılmadığı takdirde teşvik ödemesi yapılmayacaktır. Çek, senet, vb. yöntemler kabul edilmemektedir.

Hijyen Belgesi olmayan çalışana ceza olmasa bile personelin çalıştığı kuruma ilgili Bakanlık idari para cezası kesmektedir.

Hijyen Belgesi Hayat Boyu Öğrenim Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar tarafından verilmektedir.

Zorunlu Belgeleriniz İçin meslekibelgelendirme.com İle İrtibata Geçiniz.