Project Description

Üniversite Onaylı Sertifika

GENEL AMAÇ
Gerekli ortam sağlandığında, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel kuralları uygulayabilecektir.

AMAÇLAR

1. İşyerinde güvenlik önlemlerini alabilecektir.
2. Meslek hastalıklarına karşı güvenlik önlemlerini alabilecektir.
3. İşyerinde olabilecek kaza ve yaralanmaların sebeplerini kavrayarak gerekli tedbirleri alabilecektir.
4. İşyerinde çıkabilecek yangınlar için önlem alabilecek ve gerekli müdahaleyi yapabilecektir.
5. İş kazaları sonrasında hukuki işlemleri yürütebilecektir.
6. İşçi sağlığı ile ilgili iş hukuku mevzuatını kavrayabilecektir.

İÇERİK

A. YÜZEY TEMİZLEME
1. Korozyonun oluşumunu ve çeşitlerini bilerek korozyondan korunma yöntemlerini uygulama
2. Metal yüzeylerde mekanik yüzey temizleme yöntemlerini uygulama
3. Metal yüzeylerde kimyasal yüzey temizleme yöntemlerini uygulama.

B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. Makinaları ve aletleri dikkatli kullanma gerekliliği
2. Ekipmanların çalışmalarını devamlı kontrol gereksinimi
3. Uzun süreli ayakta bekleme gereksinimi.

C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Açık ve kapalı alanda çalışma koşulları
2. Gürültülü çalışma ortamı
3. Havalandırma ve aydınlatma şartları.

D. İŞİN GEREKLERİ
1. İşin uzun süreli ayakta kalma gereksinimi
2. İşin aşırı sık veya aşırı uzun süreli beden hareketi gerektirmesi
3. İlk seferde ve sürekli hatasız iş yapma zorunluluğu