Project Description

Bakanlık Onaylı Kurum Sertifikası

AÇIKLAMA
Yüksekte çalışan teknisyenlerin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak bilgi ve becerileri edinmesi ile acil durumlarda uygulayacağı kurtarma yöntemlerini bilmesini sağlamak.

GENEL AMAÇ
Öğrenci/Kursiyer ’in, gerekli ortam sağlandığında sağlık ve güvenlik şartlarına, İş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak yüksekte çalışma yapabilmesini sağlamak.

AMAÇLAR
Öğrenci/Kursiyer:
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak yüksekte çalışma ve kurtarma eğitimini uygulayabilmek .
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. İşin gereklerine ve şartlarına uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.

İÇERİK

YÜKSEKTE ÇALIŞMA VE KURTARMA
1. Yüksekte çalışma
a. Yüksekte çalışma ve tehlikeler
b. Emniyet temel prensipleri ve %100 bağlı olma
c. Düşüş durdurucu sistemler
d. Düşme faktörü ve şok emici bağlar
e. Düğümler
f. Merdiven tırmanış emniyet sistemleri
g. Dikey ve yatay yaşam hatlarında çalışma
h. Emniyet noktaları (Ankrajlar)
i. Emniyetli çalışma pozisyonları (İşe konumlanma)
j. Yasal iş güvenliği kural ve standartları
k. Risk değerlendirmesi
l. Toolbox Meeting (Günlük işe başlangıç ve güvenlik değerlendirmesi)
m. Kişisel koruyucu donanım kullanımı
n. Malzeme denetlemesi, bakımı ve koruma yöntemleri
o. Makara kullanımı, mekanik avantaj ve kaldıraç sistemleri
p. Genel uygulamalar
2. Kurtarma
a. Kurtarıcının kendi güvenliği prensibi
b. Otomatik indiricilerle kaçış ve kurtarma
c. Süspansiyon (asılı kalma) travması ve yaralı durum yönetimi

A. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. İşin yorucu olması
2. Kullanılan teknik donanım ve ekipmanların çok ve çeşitliliği nedeniyle teknisyenlerin özenli ve dikkatli çalışma yapmalarının zorunlu olması
3. Yüksekte yapılan çalışma ve kurtarmaların, belli bir fiziksel performans istemesi nedeniyle, teknisyenlerin bu özelliklerinin olması.

B. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Eğitim tesisinin donanım ve ekipmanlarının, yüksekte çalışma ve kurtarma modüllerine ve uluslararası standartlara uygun nitelikte olması
2. Eğitim tesisinin yüksekliğinin uluslararası standartlara (IRATA 7m., SPRAT 6,5m.) uygunluğu ve bu kurumlar tarafından eğitim merkezinin onayı/üyeliği.
3. Çalışma ortamının düzenli ve temiz olması
4. Sağlıklı ve güvenlikli ortam
5. Yüksekte çalışma donanım ve ekipmanlarının, uluslararası standartlara göre düzenli olarak kontrol ve bakımlarının yapılması
6. Mutfak, duş ve tuvaletlerin temiz ve hijyen kurallarına uygunluğu.

C. İŞİN GEREKLERİ
1. Uzun süreli , yüksekte çalışma gereksinimi
2. Uzun süreli eğitimlerde yeterli dinlenme süresi
3. Dikkatli ve güvenli çalışma gereksinimi
4. Uygun , güvenli donanım ve ekipman taşıma gereksinimi