Project Description

Üniversite Onaylı Sertifika

GENEL AMAÇ
Kursiyer, Gerekli ortam sağlandığında yapı duvarcılığı işlerini sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak yapabilecektir.

AMAÇLAR
Kursiyer;
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak yapı duvarcılığı işlerini gerçekleştirebilecektir.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun işin gereklerine uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.

İÇERİK

A. YAPI DUVARCILIĞI İŞLERİ
1. Projesine göre duvar aplikasyonu,
2. Duvar hazırlığı yaparak duvar örme.
3. Temel mesleki çizimler ve metraj hesapları,
4. Düz duvar, lento, hatıl, kemerli duvar, briket ve hazır bloklarla duvar, taş duvar, cam ve panel duvar yapımı,
5. Duvarla ilgili her türlü iskelenin kurulması ve güvenliğinin kontrolü
6. Depremle ilgili yönetmeliklerdeki imalat uygulamaları .

B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. İşin yorucu olması
2. Yapı duvarcılığı malzemelerin ağır olması.

C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Açık ve kapalı alanda çalışma koşulları
2. Tozlu, nemli ve gürültülü, iklimine bağlı çalışma ortamı.

D. İŞİN GEREKLERİ
1. İşin uzun süreli ayakta kalma gereksinimi
2. İşin aşırı sık veya aşırı uzun süreli beden hareketi gerektirmesi
3. Vardiyalı çalışmalarda yeterli dinlenme süresi
4. Değişken işyeri şartlarına uyum gereksinimi
5. Hareketli sistemlere maksimum dikkat gereksinimi