Project Description

Üniversite Onaylı Sertifika

GENEL AMAÇ
Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında sağlık ve güvenlik şartlarına, İş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak topoğraf hizmetleri yapabilmesini sağlamak.

AMAÇLAR

1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak topoğraf hizmetlerini gerçekleştirebilecektir.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. İşin gereklerine ve şartlarına uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.

İÇERİK

A. TOPOĞRAF HİZMETLERİ
1. Özel iş güvenliği kuralları
2. Topoğraf işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanma
3. İşçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak, mevcut not, harita, plan, tapu senedi ve ilgili diğer evrakı inceleme
4. Topoğrafik çalışmalar için gerekli hazırlık hesaplarını yapma
5. Nivo, valon, mira, şeritmetre, şakül, teodolit, pusula, plançete, diğer topoğrafik aletleri kontrol ve ayar etme, yerleştirilmesine taşınmasına nezaret etme
6. Ekibiyle birlikte araziye giderek, personelin iş bölümünü, şantiye mahalinin tespit ve tesis çalışmalarını yapma
7. Alet operatörü ile mutabakat sağlama, okuduğu değerleri yazma, açı ölçümleri yapma
8. Arazi üzerinde koordinatı belli poligon noktalarına göre ölçümünü yapma, projeye hazır hale getirme, görev ve işlemleri yerine getirme

B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. İşin yorucu olması
2. İşin ayakta ve açık arazide yapılması.

C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Açık hava koşullarında çalışma
2. Gürültülü ortamda çalışma
3. Çalışma ortamına göre güvenlik tedbirleri
4. Islak, çamurlu ve mevsime göre sıcak veya soğuk çalışma ortamı.

D. İŞİN GEREKLERİ
1. Uzun süreli ayakta kalma ve beden hareketi gereksinimi
2. Yetersiz dinlenme süresi
3. Koruyucu malzeme (baret, giysi, eldiven, çelik burunlu bot, kulaklık, vb.) giyme gereksinim