Project Description

Üniversite Onaylı Sertifika

KAZANDIRILAN YETERLİKLER
Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek.
Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak.
Uygulanabilir girişimci (iş) fikirler üretmek.
Girişimci (iş) fikri geliştirmek ve planlamak.
İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak.
Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak.
Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek.

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

MODÜL VE İÇERİKLERİ
• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.
• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.
• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.
• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.
• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

GENEL AMAÇ
Gerekli ortam ve donanım sağlandığında sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak sondajcılığın gerektirdiği işleri gerçekleştirebilecektir.

AMAÇLAR
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak sondajcılık işlerini gerçekleştirebilecektir.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. İşin gereklerine ve şartlarına uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.

İÇERİK

A. SONDAJ
1. Malzeme taşıma ve kaldırma
2. Özel iş güvenliği kuralları
3. Malzeme tanıma ve kullanma
4. Sondaj makineleri, ekipmanları ve kullanımları
5. Sondaj makinelerinin tamir ve bakımları
6. Sondaj yöntemleri ve yapılışı
7. Uygun malzeme ve takım seçimi
8. Sondaj çamuru ve kimyasalları kullanabilme

B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. İşin yorucu olması
2. Sondaj yaparken ayakta ve açık arazide çalışılması.

C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Açık hava koşullarında çalışma
2. Gürültülü ortamda çalışma
3. Çalışma ortamına göre güvenlik tedbirleri
4. Islak, çamurlu ve mevsime göre sıcak veya soğuk çalışma ortamı

D. İŞİN GEREKLERİ
1. Uzun süreli ayakta kalma ve beden hareketi gereksinimi
2. Yetersiz dinlenme süresi
3. Koruyucu malzeme (baret,giysi, eldiven, çelik burunlu bot, kulaklık, vb.) giyme gereksinimi