Project Description

Üniversite Onaylı Sertifika

AÇIKLAMA
Soğuk hadde tel makinelerini kullanmak, basit bakım ve onarım işlerini yapabilmek.

GENEL AMAÇ
Gerekli ortam sağlandığında sağlık ve güvenlik şartlarına, İş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak soğuk tel haddeleme işlerini yapabilmesini sağlamak.

AMAÇLAR:
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak soğuk hadde tel makinelerini tanımak kullanabilmek ve bakımlarını yapmak.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. İşin gereklerine ve şartlarına uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.

İÇERİK
A. SOĞUK TEL HADDELEME İŞLERİ
1. Soğuk Hadde Tel Makinesini Üretime Hazırlamak
A. Soğuk Hadde Tel Makinesinin tanımı
B. Soğuk Hadde Tel Makine Çeşitleri Kuru Tel Sulu Tel Yağlı Tel
C. Sabunun (Kaydırıcının) Hadde kutularında olup/olmadığının kontrolü
D. Tel Çekme işleminde kullanılan hammaddenin (Filmaşinin) makineye verilmesi
E. Blok soğutma suyunun kontrol edilmesi
F. Makineyi çalıştırmak için telin, haddelerden geçirilmesi

2. Hazırlanan kontrol listesine uygun olarak makinenin günlük temizliğini ve bakımını yapma uygulamaları .
A. Tel dresajının ayarlanması
B. Tel çapının ayarlanması

3. Soğuk hadde tel makinesini yazılı talimatlara uygun olarak kullanmak
A. Standartlara uygun olarak üretim yapmak
B. Soğuk Hadde Tel Makinesini, kullanma talimatına uygun kullanma
4. Soğuk Hadde Tel Makinesinin Temizlik ve Bakımı.
E. Makine temizlemede kullanılan araç -gereçler
F. Soğuk Hadde Tel makinesinin günlük temizlik işlemleri
G. Makinelerin basit bakım ve onarımlarını yapmak.

B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. İşin yorucu olması
2. Kullanılan makinelerin çoğunluğunun hareketli aksama ve kesici yüzeye sahip olması.
3. Kullanılan ekipmanların tehlikeli olması .

C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Tozlu nemli ve gürültülü çalışma ortamı
2. Koruyucu malzeme kullanma gerekliliği.
3. Aynı anda birkaç farklı ekiple beraber çalışma zorunluluğu.

D. İŞİN GEREKLERİ
1. Uzun süreli ayakta çalışma gereksinimi
2. Vardiyalı çalışmalarda yeterli dinlenme süresi
3. Değişken işyeri şartlarına uyum gereksinimi
4. Uygun koruyucu malzeme taşıma gereksinimi