Project Description

Üniversite Onaylı Sertifika

GENEL AMAÇ
Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında sıvı ve katı madeni yağ üretimi işlerini, fiziksel güç gereksinimine, çalışma ortamının özelliklerine, İşin gereklerine ve iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun olarak gerçekleştirebilecektir.

AMAÇLAR
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak madeni yağ üretimini yapabilecektir.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. İşin gereklerine ve şartlarına uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.

İÇERİK

A. MADENİ YAĞ ÜRETİMİ
1. Üretimde kullanılacak olan baz yağların tanıtılması
2. Hammaddenin Taşınması
a. Katıları taşıma
b. Sıvıları taşıma
3. Üretim Prosesi
a. Karıştırma Prosesleri
b. Dolum Prosesleri
c. Numune alma Prosesleri
4. Depolama ve sevkiyat işlemleri
a. Depolamada iş güvenliği
b. Kimyasal maddelerin depolanması
1. FIFO (ilk giren ilk çıkar) kuralına göre sevk etme işlemleri.

B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. İşin yorucu olması
2. Uzun süreli karışım hazırlama gereksinimi
3. Ekipmanların çalışmalarını devamlı kontrol gereksinimi .

C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Ortam havalandırması ve aydınlatma şartları.
2. Kapalı alanda çalışma koşulları.
3. Koruyucu malzeme kullanma gerekliliği.

D. İŞİN GEREKLERİ
1. Vardiyalı çalışmalarda yeterli dinlenme süresi
2. Değişken işyeri şartlarına uyum gereksinimi