Project Description

Üniversite Onaylı Sertifika

AMAÇLAR

1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak sınai ve tıbbi gazlar üretim, dolum ve depolama işlemlerini yapabilecektir.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamın özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. Sağlık ve güvenlik şartlarına ve işin gereklerine uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.

İÇERİK

A. SINAİ VE TIBBİ GAZLAR

1. Sınai ve tıbbi gazların tanımı, sınai gazların kullanım amaçları ve çeşitleri
2. Sınai ve tıbbi gazları; oksijen, karbondioksit, azot protoksit, asetilen helyum, argon vb. özellikleri , kullanım alanları ve dolumda dikkat edilecek hususlar
3. Tüplerin üretim ve teknik özellikleri, tüplerde renkler ve yazı ile işaretleme, sınai gaz ve tıbbi gaz tüplerinin bakımı, periyodik kontrolün amacı, yüksek basınçlı tüplerin bakımı, tüpler içerisinde gaz olup olmadığının kontrolü, tüp koruma başlığının ve vananın sökülmesi, tüp boynunda markalamış, bilgilerin okunması ve tespiti, tüpün fiziksel kontrolü, hidrostatik test, tüpün iç kısmının kurutulması, çözünmüş gaz (asetilen) tüplerinin bakımı
4. Sanayi ve tıbbi gaz tüplerin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken kurallar, sanayi gaz ve tüplerin depolaması, tüplerin işletme içinde nakli ve kullanım
5. Yanıcı ve yakıcı gazların birlikte kullanılması ile ilgili dikkat edilecek hususlar; kesme işlemlerinden mikser karışımlı kesme şalomaları, lüle karışımlı kesme şalomaları, işlem
6. Alev geri tepmesi; sürekli geri yanma, gaz geri tepmesi, alev geri tepmesi, alev geri tepmesini önleme araçları

B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. İşin yorucu olması
2. Kullanılan bazı ekipmanların tehlikeli olması

C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Havalandırma ve aydınlatma şartları
2. Açık alanda çalışma koşulları
3. Tozlu nemli ve gürültülü çalışma ortamı
4. Çalışma ortamına göre güvenlik tedbirleri.

D. İŞİN GEREKLERİ
1. İşin ayakta kalma gereksinimi
2. İşin aşırı sık veya aşırı uzun süreli beden hareketi gerektirmesi
3. Vardiyalı çalışmalarda yeterli dinlenme süresi
4. Hareketli sistemlere maksimum dikkat edilmesi
5. Uygun olan giysi, ayakkabı, eldiven veya diğer kişisel eşyaların kullanımı