Project Description

Üniversite Onaylı Sertifika

GENEL AMAÇ
Öğrenci/Kursiyer , plastik üretimi işlerini, fiziksel güç gereksinimine, çalışma ortamının özelliklerine, İşin gereklerine ve iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun olarak gerçekleştirebilecektir.

AMAÇLAR
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına ve plastik işleme ve uygulama işlemlerini yapabilecektir.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamın özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. Sağlık ve güvenlik şartlarına ve işin gereklerine uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.

İÇERİK

A. PLASTİK İŞLEME VE UYGULAMA
1. İSG, Kişisel koruyucu donanımlar, ortamın (üretimin) havalandırması, toz maskesi, ağırlık kaldırma teknikleri
2. Zehirlenmeler, parlayıcı maddeler, meslek hastalıkları, iş kazaları
3. Mikserleme ve çalıştırma teknikleri
4. Plastik ekstrüzyon ve enjeksiyon makinelerinde üretim teknikleri
5. Üretimde kullanılan hammaddeler ve malzemeler.

B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. İşin yorucu olması
2. Uzun süreli karışım hazırlama gereksinimi
3. Ekipmanların çalışmalarını devamlı kontrol gereksinimi.

C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Ortam havalandırması ve aydınlatma şartları
2. Kapalı alanda çalışma koşulları
3. Tozlu nemli ve gürültülü çalışma ortamı
4. Koruyucu malzeme kullanma gerekliliği.

D. İŞİN GEREKLERİ
1. Vardiyalı çalışmalarda yeterli dinlenme süresi
2. Değişken işyeri şartlarına uyum gereksinimi
3. Uygun koruyucu malzeme ve toz maskesi kullanma gereksinimi