Project Description

Üniversite Onaylı Sertifika

KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak kursiyer;
1. Çeşitli vida sıkma aletlerini tanıyacak ve güvenli bir şekilde kullanabilecek,
2. Basit kesici, delici ve şekillendirici aletleri tanıyacak ve kullanabilecek,
3. Anahtar takımlarını tanıyacak ve uygun şekilde kullanabilecek,
4. Diğer faydalı el ve güç aletlerini tanıyacak ve kullanabilecek,
5. Lehimleme malzemelerini tanıyacak ve kullanabilecek,
6. El ve güç aletleriyle çeşitli detay parçaları montaj yapabilecek,
7. El ve güç aletleri kullanılırken gerekli olan iş güvenliği tedbirlerini alabilecektir.

EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

GENEL AMAÇ
Öğrenci / Kursiyer; gerekli ortam sağlandığında her türlü el ve güç aletlerini tanıyacak ve güvenli bir şekilde kullanarak çeşitli detay parçaların montajını yapabilecektir.

AMAÇLAR
Öğrenci / Kursiyer ;
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak montaj işlerini gerçekleştirebilecektir.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun işin gereklerine uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.

İÇERİK
A.MONTAJ
1. Çeşitli vida sıkma aletlerini tanıma ve güvenli bir şekilde kullanma.
2. Basit kesici, delici ve şekillendirici aletleri tanıma ve kullanma.
3. Anahtar takımlarını tanıma ve uygun şekilde kullanma.
4. Diğer faydalı el ve güç aletlerini tanıma ve kullanma.
5. Lehimleme malzemelerini tanıma ve kullanma .
6. El ve güç aletleriyle çeşitli detay parçaları montaj yapma.
7. El ve güç aletleri kullanılırken gerekli olan iş güvenliği tedbirlerini alma.

B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. Makinaları ve aletleri dikkatli kullanma gerekliliği
2. Ekipmanların çalışmalarını devamlı kontrol gereksinimi
3. Uzun süreli ayakta bekleme gereksinimi

C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Açık ve kapalı alanda çalışma koşulları
2. Gürültülü çalışma ortamı
3. Havalandırma ve aydınlatma şartları

D. İŞİN GEREKLERİ
1. İşin aşırı sık veya aşırı uzun süreli beden hareketi gerektirmesi
2. İlk seferde ve sürekli hatasız iş yapma zorunluluğu