Project Description

Üniversite Onaylı Sertifika

GENEL AMAÇ
Modül ile gerekli ortam sağlandığında çeşitli metal yüzeylerinde, metalin cinsine ve uygulanacak boya sistemine göre uygulama tekniklerini doğru kullanarak hatasız boyama işlerini, iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun olarak gerçekleştirebilecektir.

AMAÇLAR
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak metal yüzeyleri boyama işlerini gerçekleştirebilecektir.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun bir şekilde fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. İşin gereklerine ve şartlarına uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.

İÇERİK

A. METAL YÜZEYLERİ BOYAMA
1. Metal Yüzey Boya Sistemleri
a. Sınıflandırılması
b. Metal yüzeylerin boyanmasında doğru sistemin seçilmesi
c. Boya sistemlerine yardımcı malzemeler
2. Metal Yüzey Son Kat Boya Çeşitleri
a. Akrilik son kat boya
b. Baz kat boya + Akrilik vernik
c. Akrilik vernikler
d. İki sistemli boya
e. HS sistem vernikler
f. Sentetik son kat boya
g. Selülozik son kat boya
h. Su bazlı opak boyalar
i. Su bazlı incelticiler
j. Su bazlı metal boyalar
k. Su bazlı ve rnikler
l. Su bazlı HS vernik sistemleri
m. MS sistem vernikler.

B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. Tekrarlayan yük kaldırma işlemi
2. İşin yorucu olması
3. Boyanan metali itme ve çekme işlemleri
4. Bel ve sırt kaslarını kullanma.

C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Gürültülü ortamda çalışma.
2. Dış ve iç ortamda çalışma
3. Tozlu ortamda çalışma
4. Toz maskesi kullanma gerekliliği
5. Kulak koruyucu kullanma gerekliliği.

D. İŞİN GEREKLERİ
1. İşin uzun süreli ayakta kalma gereksinimi
2. Vardiyalı çalışma
3. İşin dikkat gereksinimi
4. Değişken iş yeri şartlarında çalışma