Project Description

Üniversite Onaylı Sertifika

AMAÇLAR

1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak elektroliz yöntemi ile metal kaplama işlemlerini yapabilecektir.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamın özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. Sağlık ve güvenlik şartlarına ve işin gereklerine uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.

İÇERİK

A. ELEKTROLİZ YÖNTEMİ İLE METAL KAPLAMA
1. Maddenin kütlesini ve hacmini ölçeme .
2. Maddedeki değişimleri .
3. Çözelti hazırlama .
4. Maddelerin çeşitli fiziksel özellikleri .
5. Sahayı kontrol .
6. Çalışan ekipman kontrol.
7. Çalışma sistemini kontrol .
8. Saha temizliği .
9. Yıpranma ve arıza yaratan koşullara karşı önlem .
10. Hammadde, ürün ve kimyasal maddeleri depolama.
11. Üretimde kullanılan hava ve suyu hazırlama.
12. Kaplama yapılacak iş parçasını temizleme, yağ alma ve dağlama
13. Elektroliz yöntemi ile metal kaplama.
14. Kaplanmış metallerin testi.
15. Kaplama kalınlığı kontrol ,
16. Yapışma ve diğer özellikler kontrol .

B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. Çalışma esnasında koruyucu güvenlik malzemeleri ile çalışmaya alışmanın zor olması
2. Formülasyon şekline göre toz veya gaz maskesinin yanında gözlük, baret ve eldiven kullanırken yaşanan zorluklar.

C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Ortamın havalandırma şartları
2. Kapalı alanlarda çalışma koşulları.
3. Tozlu, gürültülü ve toksik ortamda çalışma koşulları.
1. Tablet imalatında alınması gereken önlemler
4. Özellikle alevlenebilir ürünlerle çalışırken alınacak önlemler
5. Koruyucu malzeme kullanma gerekliliği.

D. İŞİN GEREKLERİ
1. Toksik ve alevlenebilir ortamda çalışırken maksimum dikkat gereksinimi.
2. Sık sık formulasyon değişimi
3. Mesai saatlerinde yeterli dinlenme süresi
4. Hijyenik şartlara özen gösterilmesi
5. Periyodik sağlık kontrollerin zamanında yaptırılması