Project Description

Üniversite Onaylı Sertifika

AÇIKLAMA
Mermer Blok Çıkarma ve Plaka İmalatı ilgili her türlü katalog ve şemaları okuyabilmek .

GENEL AMAÇ
Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında sağlık ve güvenlik şartlarına, İş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak mermer blok çıkarma ve plaka imalatı işlerini gerçekleştirebilecektir .

AMAÇLAR
Öğrenci/Kursiyer:
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak mermer blok çıkarma ve plaka imalatı işlerini gerçekleştirebilecektir.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. İşin gereklerine ve şartlarına uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.

İÇERİK

A. BLOK ÇIKARMA VE PLAKA İMALATI
1. Mermer blok ayırma ve ebatlama yapma.
2. Mermer blok kesimi yapma.
3. Tel kesme, fantini kesme ve delikleri delme yapma.
4. Estede, katrakta plaka kesimi ve ebatlama yapma.
5. Mermer plaka cilalama ve dolgu yapma.
6. Mermer plaka-fayans kalite kontrol ve renk seleksiyonu yapma.

B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. İşin Yorucu Olması
2. Üretim bandının hareketli olması
3. Kullanılan ekipmanların tehlikeli olması

C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Havalandırma ve ışıklandırma şartları
2. Açık alanda çalışma koşulları
3. Zemin çeşitleri ve özellikleri
a. Düz, engelli, kayma ve düşme tehlikesi olan zeminler
b. Dar, sıkış alanlarda çalışma
4. Çalışma ortamına göre güvenlik tedbirleri
a. Çalışma ortamının yüksekliğinin uygunluğu.

D. İŞİN GEREKLERİ
1. İşin Aşırı sık veya aşırı uzun süreli beden hareketi gerektirmesi
2. Yetersiz dinlenme süresi
3. Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri
4. Ergonomi
5. Uygun olan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyaların kullanımı