Project Description

GENEL AMAÇ
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, kuralına uygun olarak lastik üretimi işlerini sağlık ve güvenlik şartlarına bağlı olarak yapabilecektir.

AMAÇLAR
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak lastik üretimi işlemlerini yapabilecektir.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamın özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. Sağlık ve güvenlik şartlarına ve işin gereklerine uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.

İÇERİK

A. LASTİK ÜRETİMİ
1. KİMYASAL TARTIM ALANI PROSESİ
a. Kimyasal Stok Kontrolü
b. Kullanılacak kimyasal malzemelerin reçeteye göre tartımı ve tasnifi

2. LASTİK KARIŞIM ÜRETİM PROSESİ
a. Karışımın hazırlanması
b. Banbury ünitesinde karıştırılması
c. Homojenize edilmesi (Sheeter)
d. Soğutma sonucu lastik hamurunun elde edilmesi
e. Numune kontrolü

3. RADYAL LASTİK ÜRETİM PROSESİ
a. Tekstil ve Metalik kumaşların lastik boyutuna uygun kesilmesi
b. Mescole ile ince yüzey kaplama
c. Yanak ve sırt yarı mamullerinin elde edilmesi
d. Lastik çemberinin üretimi
e. Metalik kuşak ve sırt tatbiki
f. Karkas lastik üretimi
g. Lastik iç kısmı boyama
h. Presleme ve Pişirme

4. KONVANSİYONEL LASTİK ÜRETİM PROSESİ
a. Karışım (mescole) ve çelik tel ile çember kısmı üretimi
b. Sırt, yanak ve çemberin birleştirilmesi
c. Çemberin kumaş ile kaplanması
d. Karkas lastik üretimi
e. Presleme ve Pişirme

5. LASTİKTE SON KONTROL
a. Traşlama
b. Lastiğin göz ve el ile kontrolü

B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. Çalışma esnasında koruyucu güvenlik malzemeleri ile çalışmaya alışmanın zor olması
2. Formulasyon şekline göre maske yanında gözlük, baret ve eldiven kullanırken yaşanan zorluklar

C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Ortamın havalandırma şartları
2. Kapalı alanlarda çalışma koşulları.
3. Tozlu, gürültülü ve toksik ortamda çalışma koşulları.
4. Özellikle alevlenebilir ürünlerle çalışırken alınacak önlemler
5. Koruyucu malzeme kullanma gerekliliği.

D. İŞİN GEREKLERİ
1. Alevlenebilir ortamda çalışırken maksimum dikkat gereksinimi.
2. Sık sık formulasyon değişimi
3. Mesai saatlerinde yeterli dinlenme süresi
4. Hijyenik şartlara özen gösterilmesi
5. Periyodık sağlık kontrollerin zamanında yaptırılması