Project Description

Üniversite Onaylı Sertifika

GENEL AMAÇ
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, kauçuk üretim işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilecektir.

AMAÇLAR
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına ve ASTM standartlarına uygun olarak kauçuk hammaddenin işlenmesi ve üretim işlemlerini yapabilecektir.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamın özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. Sağlık ve güvenlik şartlarına ve işin gereklerine uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.

İÇERİK

A. KAUÇUK ÜRETİMİ
1. Kauçuk hammaddesi, elde edilmesi, kimyasal yapısı, kullanım alanları, yağ ve kirlilik tayini, nem ve kül tayinin yapılması.
2. Kimyasallar ve kauçuk malzemelerin merdanelerde karışımının yapılarak, masterbach hamur yapımı ,
3. Pişiricisi olmayan hamurlara pişirici eklenmesi ve şekillendirme
4. Kauçuk hamurunda pişirici var ise sadece şekillendirmek için valsten geçirme
5. Şekillendirilmiş hamurun stok alanında ara kontrol
6. Kauçuk kaplı Metallerin Yakma fırınlarından yakılarak, me tallerin kauçuktan arındırma,
7. Metallerin Kumlama Yöntemi ile temizleme
8. Metallerin kauçuk yapıştırma ilacı ile İlaçlama ve metallerin kaplanması,
9. Kauçuk ürüne kompresyon -transfer – enjeksyon preslerinde basınç altında vulkanizasyonu
10. Kauçuk ürünün çapaklarının alınması, Kalite Kontrol işlemleri ve paketleme.

B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. İşin yorucu olması
2. Kullanılan bazı ekipmanların ağır ve tehlikeli olması.

C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Havalandırma ve aydınlatma şartları
2. Açık alanda çalışma koşulları
3. Tozlu nemli ve gürültülü çalışma ortamı
4. Çalışma ortamına göre güvenlik tedbirleri.

D. İŞİN GEREKLERİ
1. İşin uzun süreli ayakta kalma gereksinimi
2. İşin aşırı sık veya aşırı uzun süreli beden hareketi gerektirmesi
3. Vardiyalı çalışmalarda yeterli dinlenme süresi
4. Hareketli sistemlere maksimum dikkat edilmesi
5. Uygun olan giysi, ayakkabı, eldiven veya diğer kişisel eşyaların kullanımı