Project Description

Üniversite Onaylı Sertifika

PROGRAMIN AMAÇLARI
Bu kurs programını tamamlayan bireyin;
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. Bireye, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, iş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak karayolu yapım, bakım ve onarım işleri süreçlerini gerçekleştirmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazanması Amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bu programla Karayolu Yapım, Bakım ve Onarım İşleri yapmakta olan diğer meslek erbaplarının da mesleki niteliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Kurs programını tamamlayan bireyler; inşaat sektöründe karayolu asfaltlama, yol yapımı, bakım ve onarımı işlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.
2. Programın uygulanmasında anlatım, soru – cevap, yaparak ve yaşayarak öğrenme yöntemlerinden biri ya da birkaçı kullanılabilir.
3. Kurs programının uygulanmasında gerekli olduğunda iş piyasasının eğitim olanaklarından ve nitelikli insan kaynağından yararlanılabilir.
4. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
5. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Karayolu Yapım, Bakım ve Onarım İşleri kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
6. Kurs programı sonunda sınavlardan başarılı olanlara mevzuata uygun belgelendirme yapılır..

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 40 ders saatidir.