Project Description

İşaretçi Sapancı Eğitimi Programının İçeriği

 1. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 16 Saat
 2. Elle Yük Taşımak 24 Saat

Eğitime katılan çalışanlara, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine uygun olarak, Üniversite Onaylı Kurs Bitirme Belgesi düzenlenmektedir.

 • Kaldırma iletme makinalarının tanımları ve sınıfları
 • Güvenli yük kaldırma ve taşıma yöntemleri, kullanılan ekipmanların özellikleri, uygulanacak kurallar
 • Kaldırma iletme makinalarında iş kazası nedenleri ve alınacak önlemler
 • Sapanların teknik özellikleri, kullanım esasları
 • Sapancıların görevleri ve uygulamaları gereken iş güvenliği kuralları
 • El işaretleri için asgari gerekler ve özel kullanım kuralları
 • Kodlanmış işaretler (genel İşaretler, dikey hareketler, yatay hareketler, tehlike işaretleri)
 • Çalışma sahasında alınacak önlemler
 • Kaldırma ve iletme makinalarının bakım ve onarım işlerinde alınacak güvenlik önlemleri, periyodik test ve kontrol yöntemleri

İşaretçi ,Sapancı Nedir?

işaretçi sapan ve vinç operatörlerine işaret yolu rehberlik yapan sorumlu personele denir. Sapancı ise vinçe yükü takmakla görevli olan personeldir. Bu alanda iş kazası yaşanma riski fazla olduğundan dolayı bu tarz işlerin alanında gerekli eğitimleri almış olan kişiler tarafından yapılması önemlidir.