Project Description

Üniversite Onaylı Sertifika

GENEL AMAÇ
Öğrenci / Kursiyer, Gerekli ortam sağlandığında İki veya Üç tekerlekli motorlu araçların imalatı, montaj ve demontaj, temizlik, paketleme, depolama ve sevkiyat, arıza teşhis, bakım, onarım ve ayar işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilecektir.

AMAÇLAR
Öğrenci/ Kursiyer ,
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak iki veya üç tekerlekli motorlu araçların imalatını, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirebilecektir.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun işin gereklerine uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.

İÇERİK

A. İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARDA İMALAT, BAKIM VE ONARIM

1. İki veya Üç tekerlekli motorlu araçların imalatı, bakımı ve onarımı hakkında genel bilgiler,
2. İki veya Üç tekerlekli motorlu araçlarda kullanılan ana ve yardımcı malzemelerin tanımlamaları, çeşitleri ve montaj için iş akış şemaları,
3. İki veya Üç tekerlekli motorlu araçlarda aksam ve ürün depolama ve sevkiyat işleri,
4. İki veya Üç tekerlekli motorlu araçların imalat, montaj, bakım – onarım ve paketleme işlerinde kullanılan makineler, iş ekipmanları, konveyörler, montaj bantları ve çalışma alanlarındaki mesleki riskler,
5. İki veya Üç tekerlekli motorlarda meydana gelen arızalar, arızaların tespiti ve onarılması.

B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. İşin titizlik istemesi
2. Ergonomi standartlarına uygun çalışma gereksinimi
3. Ekipmanların çalışmalarını devamlı kontrol gereksinimi.

C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Aydınlatma şartları
2. Mekanik ( cisimlerin ezmesi, kesmesi vb.) risklerin olması
3. Taşıyıcı konveyörlerde sıkışma ve devrilme riskinin olması
4. Elektriksel risklerin olması
5. Koruyucu malzeme kullanma gerekliliği.

D. İŞİN GEREKLERİ
1. İşin uzun süreli ayakta kalma gereksinimi
2. Vardiyalı çalışmalarda yeterli dinlenme süresi
3. Değişken işyeri şartlarına uyum gereksinimi
4. Uygun koruyucu malzeme kullanma