Project Description

Üniversite Onaylı Sertifika

GENEL AMAÇ
Öğrenci/ Kursiyer gerekli ortam ve donanım sağlandığında, sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak güvenlik sistemlerinin kurulum , bakım ve onarımını yapabilecektir.

AMAÇLAR
Öğrenci/ Kursiyer ,
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak güvenlik sistemlerinin kurulum, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirebilecektir.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun işin gereklerine uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.

İÇERİK
A. GÜVENLİK SİSTEMLERİ KURULUM, BAKIM VE ONARIMI
1. Elektrik elektronik devrelerinin ölçüm ve hesaplama uygulamaları .
2. Temel elektrik devrelerinin bağlantıları ve hesaplamaları .
3. Temel elektronik uygulamaları ve güç kaynağı yapımı.
4. Endüstriyel elektronik uygulamaları ve onarımları .
5. Yangın algılama ve soygun alarm sistemlerinin bağlantıları, keşfi, montajı ve bakımı .
6. Kapalı devre kamera ve geçiş kontrol sistemlerinin bağlantıları, keşfi, montajı ve bakımı .
7. Dijital devrelerinin kurulumu ve onarımı .
8. Mikrodenetleyici ile devre dizaynı .
9. Ağ sistemleri kurulumu.
10. Sistem güvenlik işlemleri.

B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. İşin yorucu olması
2. Kullanılan bazı ekipmanların tehlikeli olması

C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Havalandırma ve aydınlatma şartları
2. Açık alanda çalışma koşulları
3. Tozlu nemli ve gürültülü çalışma ortamı
4. Çalışma ortamına göre güvenlik tedbirleri

D. İŞİN GEREKLERİ
1. İşin uzun süreli ayakta kalma gereksinimi
2. İşin aşırı sık veya aşırı uzun süreli beden hareketi gerektirmesi
3. Vardiyalı çalışmalarda yeterli dinlenme süresi
4. Hareketli sistemlere maksimum dikkat edilmesi
5. Uygun olan giysi, ayakkabı, eldiven veya diğer kişisel eşyaların kullanımı