Project Description

Üniversite Onaylı Sertifika

GENEL AMAÇ
Gerekli ortam sağlandığında Makine ile cam kesimi, camı yıkama, işlenmiş camları istifleme, birleştirme öncesi hazırlık ve birleştirme sonrası işl mlerini işlerini sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak yapabilecektir.

AMAÇLAR

1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak endüstriyel cam işlerini gerçekleştirebilecektir.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun işin gereklerine uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.

İÇERİK

A. ENDÜSTRİYEL CAM
1. Cam kimyası ve teknolojisi
2. Yalıtımlı cam yapmak
2. Standart cam testlerini yapmak
3. Cam kaplayarak işlemek
4. Cama ısıl işlem uygulamak
5. Camı talaş kaldırarak işlemek
6. Füzyon şekillendirmek
7. Yarı otomatik makinelerle cam şekillendirmek
8. Fabrikasyon şekillendirmek.

B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. İşin yorucu olması
2. Kullanılan bazı ekipmanların tehlikeli olması.

C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Havalandırma ve aydınlatma şartları
2. Tozlu nemli ve gürültülü çalışma ortamı
3. Çalışma ortamına göre güvenlik tedbirleri.

D. İŞİN GEREKLERİ
1. İşin uzun süreli ayakta kalma gereksinimi
2. İşin aşırı sık veya aşırı uzun süreli beden hareketi gerektirmesi
3. Vardiyalı çalışmalarda yeterli dinlenme süresi
4. Hareketli sistemlere maksimum dikkat edilmesi
5. Uygun olan giysi, ayakkabı, eldiven veya diğer kişisel eşyaların kullanımı