Project Description

Üniversite Onaylı Sertifika

GENEL AMAÇ
Öğrenci / Kursiyer, Gerekli ortam sağlandığında Kalıp maça yapımı, metal eğirme ve döküm yapma, iş temizleme, kalite kontrol işlem işlerini , sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak yapabilecektir.

AMAÇLAR :
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak döküm işlerini gerçekleştirebilecektir.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun işin gereklerine uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.

İÇERİK

A. İZABE
1. Kalıplama
2. Maça kumu ve maça hazırlık
3. İş temizleme ve mekanik işlem
4. Metal ergitme ve döküm
5. Analiz, deney ve gözlem yapar
6. Özel döküm yöntemleri.

B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. İşin yorucu olması
2. Uzun süreli ayakta bekleme gereksinimi
3. Ekipmanların çalışmalarını devamlı kontrol gereksinimi.

C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Açık ve kapalı alanda çalışma koşulları
2. Tozlu, nemli ve gürültülü, iklimine bağlı çalışma ortamı.

D. İŞİN GEREKLERİ
1. İşin uzun süreli ayakta kalma gereksinimi
2. İşin aşırı sık veya aşırı uzun süreli beden hareketi gerektirmesi
3. Vardiyalı çalışmalarda yeterli dinlenme süresi
4. Değişken işyeri şartlarına uyum gereksinimi
5. Hareketli sistemlere maksimum dikkat gereksinimi