Project Description

Üniversite Onaylı Sertifika

GENEL AMAÇ
Kursiyer, Gerekli ortam sağlandığında betonarme demir, kalıpçılık ve çatıcılık işlerini sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak yapabilecektir.

AMAÇLAR
Kursiyer;
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak betonarme demir, kalıpçılık ve çatıcılık gerçekleştirebilecektir.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun işin gereklerine uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.

İÇERİK
A. BETONARME DEMİR, KALIP VE ÇATI
1. Planın zemine tatbiki (aplikasyon)
2. Blokaj ve grobeton
3. Duvar hazırlığı yaparak duvar örme
4. Ahşap kalıp işlerini projeye göre uygulamaları
5. Betonarme demiri donatıya hazırlama ve montajları
6. Sıva, boya ve seramik uygulamaları
7. Meslek hesapları
8. Betonarme hatıl, lento, temel kolon, kiriş, döşeme, merdiven, kalıpları
9. Beton dökümü ve kalıp sökme
10. Ahşap oturtma çatı, asma çatı, çatı kaplamaları
11. Tünel kalıp sistemleri
12. Depremle ilgili yönetmeliklerdeki imalat uygulamaları

B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. İşin yorucu olması
2. Betonarme demir, kalıpçılık ve çatıcılık malzemelerin ağır olması

C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Açık ve kapalı alanda çalışma koşulları
2. Tozlu, nemli ve gürültülü, iklimine bağlı çalışma ortamı

D. İŞİN GEREKLERİ
1. İşin uzun süreli ayakta kalma gereksinimi
2. İşin aşırı sık veya aşırı uzun süreli beden hareketi gerektirmesi
3. Vardiyalı çalışmalarda yeterli dinlenme süresi
4. Değişken işyeri şartlarına uyum gereksinimi
5. Hareketli sistemlere maksimum dikkat gereksinimi