Project Description

Üniversite Onaylı Sertifika

GENEL AMAÇ
Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam ve donanım sağlandığında, sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak baskı öncesi işlerini yapabilecektir.

AMAÇLAR

1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak baskı öncesi işlerini gerçekleştirebilecektir.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun işin gereklerine uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.

İÇERİK

A. BASKI ÖNCESİ
1. Teknik resim çizer ve okur.
2. Renk uygulamaları.
3. İlk orijinali, vektörel çizim program hazırlama.
4. Resim işleme programında fotoğraf düzenleme .
5. Montaj yapımı .
6. Dijital baskı yapımı .
7. Ofset baskı kalıbı hazırlamak için film oluşturma .
8. Ofset baskı için uygun yöntemle kalıp hazırlama .
9. Bilgisayarda ofis programlarını kullanma .
10. Temel fotoğraf çekimi .
11. Ambalaj işlemleri .
12. Karton işlemleri.

B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. İşin yorucu olması
2. Kullanılan makinelerin çoğunluğunun hareketli aksama ve kesici yüzeye sahip olması.
3. Kullanılan malzemelerin ağır olması.

C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Mobilya imalat atölyelerinde havalandırma ve aydınlatma şartları
2. Çalışma ortamlarının eğimi ve kaygan zemin
3. Tozlu nemli ve gürültülü çalışma ortamı
4. Koruyucu malzeme kullanma gerekliliği.
5. Aynı anda birkaç farklı ekiple beraber çalışma zorunluluğu.

D. İŞİN GEREKLERİ
1. Uzun süreli ayakta çalışma gereksinimi
2. Vardiyalı çalışmalarda yeterli dinlenme süresi
3. Değişken işyeri şartlarına uyum gereksinimi
4. Uygun koruyucu malzeme taşıma gereksinimi
5. İşin dikkat gereksinimi