Project Description

Üniversite Onaylı Sertifika

GENEL AMAÇ
Kursiyer gerekli ortam sağlandığında sağlık ve güvenlik şartlarına, İş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak arıtma tesis işlerini yapabilecektir.

AMAÇLAR
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak atıksu arıtma tesis işlerini yapabilecektir.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. İşin gereklerine ve şartlarına uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.

İÇERİK

A. ATIKSU ARITMA
1. Atıksu arıtma tesis işletmeciliği .
2. Atıksu arıtma tesisi prosesi iş akış şemasını çizme .
3. Atıksu arıtma tesisi mekanik, elektrik ve otomasyon ekipmanlarının çalıştırılması , işletilmesi.
4. Atıksu arıtma tesisi mekanik, elektrik ve otomasyon ekipmanları periyodik bakım takviminin oluşturulması, uygulanması, arıza oluşma nedenleri ve onarımlarının standartlara (TSE ve ISO normları) uygun şekilde yapılması.
5. Atıksu arıtma tesisinde prosesi kontrol için laboratuvar çalışmaları yapma.
6. Atıksu arıtma tesislerinde gaz zehirlenmesine, patlamaya ve maruz kalınabilecek mesleki risklere karşı alınacak önlemler.

A. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. İşin yorucu olması, titizlik istemesi
2. Ergonomi standartlarına uygun çalışma gereksinimi
3. Çalışma sahası alanının büyük olması ve ekipmanların çalışmalarını devamlı kontrol gereksinimi
4. Kullanılan ekipmanların tehlikeli olması.

B. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Çevresel risk faktörleri ( açık alanda havuz temizliği, havuz kontrolü ve kapalı alanlarda kuyu , logar v.b. yerlerde çalışma zorluğu)
2. Fiziksel risk faktörleri ( gürültü, gaz v .b. )
3. Mekanik ve elektriksel risklerin olması
4. Kişisel koruyucu donanım kullanma gerekliliği
5. Biyolojik risklere karşı alınacak önlemler ve tedbirlerin gerekliliği

C. İŞİN GEREKLERİ
1. Uzun süreli ayakta çalışma gereksinimi
2. Vardiyalı çalışmalarda yeterli dinlenme süresi
3. Değişken işyeri şartlarına uyum gereksinimi .
4. Biyolojik risklere karşı toplu korunma gereksinimi .
5. Tespit edilen risklere uygun ekipman ve kişisel koruyucu malzeme kullanma gereksinimi.