Project Description

Üniversite Onaylı Sertifika

GENEL AMAÇ
Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında sağlık ve güvenlik şartlarına, iş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak ahşap üst yüzey işlerini yapabi lecektir.

AMAÇLAR
Öğrenci/Kursiyer:
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak ahşap üst yüzey işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. İşin gereklerine ve şartlarına uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.

İÇERİK

A. AHŞAP ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ
1. Üst Yüzey İşlemleri için gerekli hazırlıkları yapmak
2. Boyama, vernikleme yapmak
3. Kimyasallarla renk açmak
4. Yüzeyde dekoratif işlemler yapmak
5. Seri üretimde vernikleme yapmak

B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. İşin yorucu olması
2. Kullanılan makinelerin çoğunluğunun hareketli aksama ve kesici yüzeye sahip olması.
3. Kullanılan ekipmanların tehlikeli olması .

C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Üst yüzey işlemleri atölyelerinde havalandırma ve aydınlatma şartları
2. Sahalardaki çalışma ortamlarının uygunluğu
3. Çalışma ortamlarının eğimi ve kaygan zemin
4. Tozlu nemli ve gürültülü çalışma ortamı
5. Koruyucu malzeme kullanma gerekliliği.
6. Aynı anda birkaç farklı ekiple beraber çalışma zorunluluğu.

D. İŞİN GEREKLERİ
1. Uzun süreli ayakta çalışma gereksinimi.
2. Vardiyalı çalışmalarda yeterli dinlenme süresi.
3. Değişken işyeri şartlarına uyum gereksinimi.
4. Uygun koruyucu malzeme taşıma gereksinimi.