Project Description

Kuaför (Seviye 4) mesleki yeterlilik belgesi, mesleğin eğitim almış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Belge için ön şart yoktur, herkes başvurabilir.

Başvurusu alınan adaylar, belirlenen tarih ve saatte belirtilen yerde sınava tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olan adaylar belge almaya hak kazanır.

Sınav içerikleri;

Yazılı Sınavda;

İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Organizasyon ve Mesleki Gelişim: %70 olarak belirlenmiştir.

Uygulama Sınavında;

B1. Kadın Saç Bakımı ve Saç Kesimi: %90,
B2. Kadın Saçına Geçici Şekil Verme: %90,
B4. Saç Rengini Değiştirme: %90
B5. Saça Kalıcı Şekil Verme: %90 olarak belirlenmiştir.

 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ 5 YILDIR. 5 yılın sonunda belge sahibi yenileme için başvuru yapar.