Project Description

PROGRAMIN ADI

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetlerinde Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi

PROGRAMIN DAYANAĞI

1. 29.06.2001 tarihli ve 4702 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu. 2. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 3. 28698 sayılı Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 19 sayılı “Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı” Kararı.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak

2. 13 yaşını tamamlamış olmak.

3. Sağlık durumu kurs programının öğrenimine elverişli olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetlerinde Çalışanlar için Hijyen Eğitimi kurs programını tamamlayan bireyin; alanında hijyen kurallarına uygun çalışması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI

*Halk sağlığı açısından risk oluşturan etkenler ve enfeksiyonla ilgili temel kavramları açıklar.

*Güzellik ve saç bakım hizmetlerinde bulaşıcı hastalıklara yönelik koruyucu yaklaşımları açıklar.

*Hijyen eğitimi ile ilgili mevzuatı açıklar.

KİMLER ALMALIDIR?

Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerlerde çalışanlar.

Dövme ve piercing yapanlar.

Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerlerde çalışanlar.

İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlar.