Project Description

Avrupa kimyasal mevzuatlarına uyum sürecinde REACH(European Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) tüzüğünün Türkiyeye uyarlanması ve Türkiyenin bu tüzüğe geçişini sağlamak amacıyla KKDİK (Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması) hakkındaki yönetmelik yayınlanmıştır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Hakkında

Bu yönetmeliğe uyum sürecinde yıllık 10 tondan fazla kimyasal üretimi yapan yada ithal eden ve eşyalar içerisinde bulunan; içerik olarak bin de bir den fazla miktarda salınım yapan kimyasallar için firmalara bazı yükümlülükler getirilmiştir. Bu yönetmelik kapsamında Kimyasal Değerlendirme Uzmanları, Güvenlik Bilgi Formu ve Kimyasal Güvenlik Raporu hazırlayabileceklerdir.

Eğitim Programının Temel Amacı

Kursiyerlere insan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlamak için gereken bilgi ve becerileri kazandırarak, işletmeler için Kimyasal Değerlendirme Uzmanları yetiştirmek ve kursiyerleri uzmanlık sınavına eksiksiz hazırlamaktır.

Eğitim Takvimi

64 saatlik bir eğitimdir. Günde 8 saat şeklinde 8 gün eğitim vermekteyiz. Haftaiçi ve haftasonu olarak eğitimlerimiz mevcuttur.Güncel eğitim takvimi için lütfen iletişime geçiniz.

Ücretsiz Ön Kayıt Yaptırın, Eğitim Danışmanımız Sizi Arasın.

Kimler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Olabilir?

Aşağıdaki iki koşuldan birini sağlayanlar 64 saatlik eğitim alıp daha sonra da türkaktan sınav yapma konusunda yetkili kurumların yapacağı sınavlara girerek geçmesi durumunda 5 yıl geçerliliği olan Kimyasal Değerlendirme Uzmanı(KDU) belgesini alırlar.

  1. Kimya, biyoloji, biyokimya, biyoteknoloji, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği, Kimya alanında yüksek lisans veya doktora yapmak. Bunların dışında lisans programlarında ağırlıklı olarak kimya, biyoloji ve çevre bilimleri konularına yer verdiği gösterilen diğer bölümler de bu kapsama girer.
  2. Bu alanlardan mezun olmayanlarda ise herhangi bir alandan mezuniyet ve 5 yıl üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanlarında çalışmış olma şartı aranmaktadır.

Kayıt için

İletişim için. Boş bırakılmayacak bilgiler: Cep Tel, Ev veya İş  Tel, Adres, eposta ve görev bilgileri

 Konular

  • Kimyasalların Yönetimi,
  • Mevzuat(Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması),
  • Madde ve karışımların sınıflandırılması(Fiziko- kimyasal özelliklere göre, Toksikolojik özelliklere göre, Ekotoksikolojik özelliklere göre),
  • Kimyasallar- İnsan sağlığı risk değerlendirmesi,
  • Maruz kalma senaryoları,
  • Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD),
  • Kimyasal Güvenlik Raporu(KGR),
  • Güvenlik bilgi formu hazırlanmasıiçin gereklilikler.

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) EĞİTİMİ HAKKINDA SORU – CEVAP BİLGİLER

*Kursiyerlerimizin eğitimlere dizüstü bilgisayar ile katılmaları önerilir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) ne iş yapar?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanları; Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapabilmekte ve Kimyasal Güvenlik Raporu, Güvenlik Bilgi Formu hazırlayabilmektedir.

Kimler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) olabilir?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olmak için;

1-Kimya, biyoloji, biyokimya, biyoteknoloji, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği, kimya alanında yüksek lisans veya doktora yapmak. Bunların dışında lisans programlarında ağırlıklı olarak kimya, biyoloji ve çevre bilimleri konularına yer verdiği gösterilen diğer bölümler de bu kapsama girer.

2-Bu alanlardan mezun olmayanlarda ise herhangi bir alandan mezuniyet ve 5 yıl üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanlarında çalışmış olma şartı aranmaktadır.

Yukarıdaki iki kriterden sadece bir tanesini karşılamak Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) olmak için yeterlidir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olmak istiyorum bunun için ne yapmam gerekir?

TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili bir kurumdan en az 64 saatlik Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) Eğitimi alınması gerekir. Bu eğitimden sonra Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı konusunda belgelendirme yapan TÜRKAK ’tan akredite olan kuruluşlar tarafından yapılacak olan, yeterlilik sınavından en az 70 puan alınması gerekir. Bu sınavı geçen kişiler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) olmaya hak kazanırlar.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanları (KDU) hangi bakanlığa bağlı olarak çalışırlar?

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlıdırlar. Kimyasallar Yardım Masası bu alandan sorumlu birimdir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) Eğitimin süresi ne kadardır?

Eğitimin süresi günde 8 saat olmak üzere 8 gün devam etmektedir. Toplamda 64 saatlik bir eğitimdir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) Eğitiminde neler anlatılmaktadır?

Kimyasalların Yönetimi,

Mevzuat (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması),

Madde ve karışımların sınıflandırılması (Fiziko- kimyasal özelliklere göre, Toksikolojik özelliklere göre, Ekotoksikolojik özelliklere göre),

Kimyasallar- İnsan sağlığı risk değerlendirmesi, Maruz kalma senaryoları,

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD),
Kimyasal Güvenlik Raporu(KGR),
Güvenlik bilgi formu hazırlanması için gereklilikler anlatılmaktadır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) yeterlilik sınavında neler sorulur? Sınavın süresi nedir? Sınavda puanlama nasıl yapılır?

Yeterlilik sınavı soruları, çoktan seçmeli ve klasik olmak üzere iki bölümden oluşur. Sınav süresi 180 dakikadır. Yeterlilik Sınavı Test Sorularının konu başlıklarına göre soru sayıları ve puanlaması aşağıdaki gibidir:

Kimyasal Değerlendirme Uzmanının; Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısından farkları nelerdir?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı hem Güvenlik Bilgi Formu hazırlayabilmektedir, hem de Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yaparak maruz kalma senaryosu oluşturabilir ve risk karakterizasyon oranını bularak olası riskleri belirleyebilir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) yeterlilik sınavını geçince verilecek olan belgenin Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısında olduğu gibi bir geçerlilik süresi var mıdır?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) belgesinin geçerliliği 5 yıldır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) belgem var ama 5 yılım doluyor yeniden eğitim almam gerekir mi?

Belgesini yenilemek isteyenler, belge geçerlilik süresi içerisinde veya bu sürenin bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde eğitim şartı aranmaksızın yeniden sınava girerler.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) yeterlilik sınavını geçemezsem yeniden sınava girebilir miyim?

Söz konusu sınav tarihinden itibaren 1 yıl içinde iki kez daha sınava katılma hakkı vardır.

Mevzuattaki değişiklikler ile ilgili eğitim alınması gerekli midir? Yenileme eğitimi yapılıyor mu?

Bununla ilgili olarak henüz bir duyuru bulunmamaktadır. Bakanlığın istemesi durumunda eğitim alınması gerekir. Bakanlığın duyuruları Kimyasallar Yardım Masası birimden yapılmaktadır.

Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) hangi durumlarda hazırlanması gerekir?

Üretici veya İthalatçı olan ve kayda tabi olan firmalar yıllık 10 tondan fazla üretim ya da ithalat yapması durumunda Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) hazırlaması gerekir. Karışım hazırlayan alt kullanıcılar ise; maruz kalma senaryosunda tanımlanan koşullar dışındaki herhangi bir kullanım ya da kendisine iletilen güvenlik bilgi formunda yer alan kullanım ve maruz kalma kategorisi dışında veya tedarikçisinin tavsiye etmediği herhangi bir kullanım durumunda da Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) hazırlaması gerekir.

Neden Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) belgesi almalıyım?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarının daha fazla konuda eğitim almış olması:

Kimyasallar- İnsan sağlığı risk değerlendirmesi, Maruz kalma senaryoları, Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD), Kimyasal Güvenlik Raporu(KGR)

Geçerlilik süresinin daha uzun olması:

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı 3 yılda bir sınava girmekte ve belgelendirilmekteyken Kimyasal Değerlendirme Uzmanları 5 yılda bir sınava girmektedir. Yönetmeliğin yürürlükten kalkması: Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik 31/12/2023 tarihinde yürürlülükten kalkmaktadır. Bu tarihten sonra Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcıları belgelerini yenileyemeyeceklerdir.

Firmalara sadece Güvenlik Bilgi Formu hazırlayabilen personelin yetersiz gelecek olması:

Örn; Tüm kayıt ettirecekler, 31/12/2020 tarihine kadar ön-MBDF’yi(Madde Bilgi Değişim Formu) Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa iletir. Nasıl kayıt yapılacak, Hangi maddelerin kaydı yapılacak, Hangilerinin yapılmayacak olması, konularında Kimyasal Değerlendirme Uzmanına (KDU) ihtiyaç olacaktır.

Yeni mezunların daha kolay iş hayatına atılmasını sağlayabilir.

Kendini kimyasallar ve ilgili mevzuatlar konusunda geliştirmek isteyenler Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) belgesi alabilirler.

Top of Form

 

Bottom of Form