Project Description

Ahşap Kalıpçı (seviye 3) 11UY0011-3/02

PROGRAMIN ADI

11UY0011-3/02 Ahşap Kalıpçı Seviye 3 Personel Belgelendirme (17024) Mesleki Yeterlilik.

SINAV İÇERİĞİ

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında çoktan seçmeli test sorularını içeren sınav uygulanır.

Performansa Dayalı Sınav; Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Uygulama sınavı (P1) biriminin içinde ölçme değerlendirme yapılır.

A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında çoktan seçmeli test sorularını içeren sınavdır.

Performansa dayalı sınav; Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, 11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı Ulusal Yeterliliği Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılır. Uygulama sınavı (P2) biriminin içinde ölçme değerlendirme yapılır. 1 Performans sorusu sorulur.

Mülakat Sınav; Mülakat Sınavı, adaya verilen süre içerisinde 11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı Ulusal Yeterliliği Ek 2’ ye göre (BG) T2 olarak belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek sayıda soru sorulur.

Sınavda yalnızca doğru sayısı dikkate alınır. Boş ya da yanlış cevaplar değerlendirmeye alınmaz ve her soru eşit ağırlıktadır.

Adaylar sınav alanına gelirken kimliklerini yanlarında bulundurmalıdır.

BAŞVURU EVRAKLARI

  • Kimlik fotokopisi(leri);
  • Daha önce aldığı sertifikaların fotokopisi (varsa)
  • Aday Başvuru Formu
  • Ücret dekontu

SINAV ÜCRETİ

Sınav Ücreti Yetkilendirilmiş Kurumlar arasında farklılık gösterse de (1000-1200 TL) Teşvikli olduğu için başarılı olunması halinde Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından geri iade edilmektedir.

1 yıl içerisinde 3 Sınav hakkı adaylara tanınmıştır.

BAŞARI NOTU

A1 ve A2 Teorik Sınav: Sınavdan asgari %60 başarı sağlanmalıdır.

A1 ve A2 Performansa Dayalı Sınav: En az %80 başarı sağlanmalıdır.

A2 Mülakat Sınavı: Asgari %60 başarı sağlanmalıdır.

Toplu kayıt işlemleriniz ve detaylı bilgi için, lütfen 0216 606 2000 yada whatsapp dan iletişime geçiniz.