PROGRAMIN ADI

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Patlayıcı Madde ve Mühimmatın İmali ve Depolanması

GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; patlayıcı madde üretim ve depolama çalışmaları yapan özel sektörde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Patlayıcı madde ve çeşitlerinin tanımı, kullanım amaçları ve çeşitleri
2. Patlayıcı madde ve çeşitlerinin özellikleri, kullanım alanları ve depolanmasında dikkat edilecek hususlar.
3. Patlayıcı madde üretiminde kullanılan araç ve gereçlerin genel özellikleri ve gerekli güvenlik önlemlerini alabilecektir.
4. Patlayıcı madde depolanmasındaki iş güvenliği ve sağlığı koşulları.
5. Patlayıcı madde depolanan alanların genel özellikleri.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.