PROGRAMIN ADI

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Analizleri ve Filtrasyon

GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; suyun fiziksel /
kimyasal analiz işlerini yapan fabrika, laboratuvar vb. işyerlerinde çalışabilirler.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Kimya teknolojisi ve bu alanda çalışanların karşı karşıya kaldığı riskler hakkında genel bilgileri kazanacaktır.
2. Laboratuvarda kullanılan temel cihazların (pH, Elektriksel iletkenlik, etüv, otoklav, yakma ünitesi, su banyosu, ısıtıcı tabla, manyetik karıştırıcı, terazi, mikropipet, çeker ocak vb.) kullanımı hakkında bilgi sahibi olacak ve bunların risklerini bilecektir.
3. Cam malzemelerin (pipet, büret, mezür, beher, balon joje, erlen, desikatör vb.) kullanımı, bakımı ve olası riskleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
4. Laboratuvarda kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerle (hidroklorik asit, sülfürik asit, fosforik asit, nitrik asit amonyak, aseton, etanol, metanol, amonyum sülfat, hekzan, heptan, kloroform, vb.) çalışmanın risklerini ve buna karşı alması gereken önlemleri (çeker ocakta çalışma; eldiven, maske, gözlük kullanma vb.), bu maddeleri uygun koşullarda, güvenli şekilde saklamasını bilecektir.
5. Laboratuvarda basınçlı tüplerin (oksijen, argon, metan, helyum, azot, kuru hava tüpleri) kullanımı, tehlikeleri, taşınması ve depolanması hakkında bilgi sahibi olacaktır.
6. Laboratuvarda yangın güvenliği kapsamında kullanılan yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler ve yangın söndürme aletleri ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olacaktır.
7. Laboratuvarda çalışırken kendi ve diğer çalışanların sağlığını riske
atmamak için laboratuvar güvenliği ve hijyeni açısından dikkat etmesi
gereken hususları tekniğine ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak
yapacaktır.
8. Laboratuvara gelen numunelerin kontrol ve kabulünü yapacaktır.
9. Elektrikli makinaların kullanımı, bakımı, temizliği ile ilgili riskleri bilecektir


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.