PROGRAMIN ADI

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınaî ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama

GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Kimya Teknolojisi alanı
altında medikal ve sanai gazlarda üretim, dolumu, satışı yapan fabrikalarda vb. işyerlerinde çalışabilirler.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer,
1. Sınai ve tıbbi gazların tanımı, sınai gazların kullanım amaçları ve çeşitleri
2. Sınai ve tıbbi gazları; oksijen, karbondioksit, azot protoksit, asetilen helyum, argon vb. özellikleri, kullanım alanları ve dolumda dikkat edilecek hususlar
3. Tüplerin üretim ve teknik özellikleri, tüplerde renkler ve yazı ile işaretleme, sınai ve tıbbi gaz tüplerinin bakımı, periyodik kontrolün amacı, yüksek basınçlı tüplerin bakımı, tüpler içerisinde gaz olup olmadığının kontrolü, tüp koruma başlığının ve vananın sökülmesi, tüp boynunda markalamış, bilgilerin okunması ve tespiti, tüpün fiziksel kontrolü, hidrostatik test, tüpün iç kısmının kurutulması, çözünmüş gaz (asetilen) tüplerinin bakımını yapabilecektir.
4. Sınai gaz ve tıbbi gaz tüplerin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken
kurallar, sınai gaz ve tüplerin depolaması, tüplerin işletme içinde nakli ve
kullanımını yapabilecektir.
5. Yanıcı ve yakıcı gazların birlikte kullanılması ile ilgili dikkat edilecek
hususlar; kesme işlemlerinden mikser karışımlı kesme şalomaları, lüle
karışımlı kesme şalomaları, işlemleri yapabilecektir.
6. Alev geri tepmesi, sürekli geri yanma, gaz geri tepmesini önleme araçlarını kullanabilecektir.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.