PROGRAMIN ADI

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kimya Laboratuvarı

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde kimya laboratuvarı kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması
2. Kozmetik üretiminde temel işlemleri yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması
3. Parfüm ve kolonya üretimi yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması
4. Sıvı sabun üretimi yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması
amaçlanmaktadır.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.