PROGRAMIN ADI
Soda Külü Üretiminde İş Güvenliği Lideri

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULU
1. En az ilköğretim (İlkokul ya da ortaokul) mezunu olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak
4. Soda Külü Üretim Prosesi, Enerji Üretimi veya Bakım Proseslerinde çalışıyor olmak

PROGRAMIN AMAÇLARI
Soda Külü Üretiminde (Proses, Enerji Üretim ve Bakım faaliyetlerinde) iş güvenliği
Lideri kurs programını bitiren bireyin,
1. Çalışmaları sırasına iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
2. Yürütülen faaliyetler esnasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyması ve sorumluluk alanı içerisindeki personelin uymasını sağlaması,
3. Çalışma alanı içerisinde yürütülen faaliyetlerde alınması gereken iş güvenliği tedbirleri ile ilgili sorumluluk alması,
4. Yapılacak çalışmalar esnasında mekaniksel / elektriksel ve pnömatik enerji izolasyonlarına ihtiyaç olup/olmadığının tespiti ile ihtiyaç durumunda gerekli enerji izolasyonlarının (EKED) yapılması ve çalışma tamamlanıncaya kadar sürekliliğinin sağlanması, amaçlanmaktadır.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.