PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Enerjik Malzemeler ve Riskli
Operasyonlarda Çalışacak Personel Eğitimi

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde enerjik malzemeler ve riskli operasyonlarda çalışacak personel eğitimi kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak enerjik malzemelerle ve riskli
operasyonlarda çalışması amaçlanmaktadır.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.