PROGRAMIN ADI
Yangın Söndürme Ve Arama Kurtarma

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak

PROGRAMIN AMAÇLARI
Yangın Söndürme ve Arama kurtarma kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
2. Yangının çıkışı ve ilerleyişi ile ilgili temel bilgiye sahip olur ve yangın sınıflarına göre müdahale yöntemini belirlemesi,
3. Yangına müdahale ve kurtarma için araç gereçle uygun konuma ulaşması,
4. İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirlerini alarak uygun yöntemlerle yangına müdahale etmesi,
5. İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirlerini alarak Kamuya açık yapılar ve tehlikeli madde yangınlarına müdahale etmesi,
6. İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirlerini alarak Farklı alan ve durumlarda tehlike içindeki canlıları uygun teknik ve araçlarla kurtarması, amaçlanmaktadır.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.