PROGRAMIN ADI

İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kurs Programı

PROGRAMIN AMAÇLARI

Bu Program ile kursiyerlerin;
1. İtfaiyecilikle ilgili temel kavramlar tanımaları,
2. İtfaiyecilikle ilgili temel becerileri edinmeleri,
3. İtfaiyecilikle ile ilgili ekipmanlar tanımaları, kullanmaları ve çalışır durumda muhafaza etmeleri,
4. İtfaiye araç-gereç ve malzemelerini kullanmaları,
5. Yangın ve yangın güvenliği ile ilgili temel kavramlar tanımaları,
6. Yanma ve yangın ile ilgili temel durumlar tanımaları,
7. Yangınlar ve yangından korunma yöntemlerini kavramalar,
8. Yangından korunma ve yangın önleme tedbirlerini almalar,
9. Yangının hangi ortamlarda ne gibi riskler oluşturduğunu ve insanı nasıl etkilediğini kavramaları,
10. Yangının oluşmaması için alınacak önlemler hakkında bilinçli olmaları,
11. Teknolojiyi kullanarak olaylara en etkili şekilde müdahalede bulunmalar,
12. Kimyasallar tanıyarak zararlar ve tehlikelerinden korunmalar,
13. Binaların yangından korunması yönetmeliğinin gerekliliğini ve önemini kavramaları,
14. Kurtarma ve yaralı taşımada emniyetli çalışma kurallarına uymaları,
15. Temel ilk yardım uygulamaları ve itfaiyecilik spor eğitimini kavramalar,
16. Adli bilimlerin önemini kavramalar,
17. Yangın yeri incelemesinin yasal dayanaklar hakkında bilgi edinmeleri,
18. Doğru ve güvenli yangın raporlar hazırlamaları beklenmektedir.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.