PROGRAMIN ADI

Yapı Sektöründe Çalışanlara Yönelik Panel Kalıpçı

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

a) Okur yazar olmak,

PROGRAMIN AMAÇLARI

Bu kurs programı sonunda bireyin;

1. iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlaması,
2. Projeye uygun olarak panel kalıp yapması amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

işin şartlarına göre iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemleri alır.

Projeye uygun olarak panel kalıba hazırlık yapar.

Tekniğine göre ip iskelesini hazırlar.

Projeye uygun olarak temel kalıbı hazırlar.

Projesine uygun olarak betonarme düşey elemanların kalıbını yapar.

Güvenlik tedbirlerini alarak kalıp iskelesini kurar.

Projesine uygun olarak betonarme yatay elemanların kalıbını yapar.

Projesine uygun olarak merdiven kalıbı hazırlar.

Güvenlik tedbirlerini alarak kalıpları söker.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.