PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Zemin Mekaniği İşleri

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde zemin mekaniği işleri kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zemin deneyleri yapması amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapı zemininde muayene çukurunu açıp numune alma işlemini yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zeminlerde su muhtevası deneyini standartlara uygun şekilde hassasiyetle yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zeminlerde kıvam limitleri deneyini standartlara uygun şekilde hassasiyetle yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zeminlerde sıkışma deneyini standartlara uygun şekilde hassasiyetle yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak taşıma oranı ve kayma dayanımı deneyini standartlara uygun şekilde hassasiyetle yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.