PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yüzey Kaplama

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde yapı yüzey kaplama kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO standartları ve kaplama yapım kuralları doğrultusunda yapı yüzey kaplamaları yapması
amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır

TS EN ISO standartları doğrultusunda duvar ve zemin kaplamaları yapar.

TS EN ISO standartları doğrultusunda yapılarda sıva yapar.

TS EN ISO standartları doğrultusunda parke taşı ve bordür kaplama işlemini yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.