PROGRAMIN ADI

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Malzemelerinin Analizi

GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; yapı malzemelerinin
fiziksel, mekanik ve kimyasal analiz işleri yapan yapı tesisleri, inşaat sektörleri, şantiyeler, fabrikalar, laboratuvar vb. işyerlerinde çalışabilirler.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;

1. İnşaat, Metalürji, Malzeme ve Kimya teknolojileri ve bu alanda çalışanların karşı karşıya kaldığı riskler hakkında genel bilgileri kazanacaktır.

2. Laboratuvarda yapı malzemelerinin fiziksel, mekanik ve kimyasal analiz
işlerinde kullanılan temel cihazlar (çekme-basma presleri, numune
hazırlama cihazlar, CNC numune hazırlama tezgahı, şerit testere, dekupaj
testeresi, çeneli kırıcı, kül fırını, etüv, su banyosu, ısıtıcı tabla, manyetik
karıştırıcı, terazi, mikropipet, çeker ocak vb.) hakkında bilgileri ve bunların risklerini bilecektir.

3. Cam malzemelerin (pipet, büret, mezür, beher, balon joje, erlen, desikatör vb.) kullanımı, bakımı ve olası riskleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

4. Laboratuvarda yapı malzemelerinin fiziksel, mekanik ve kimyasal analiz işlerinde kullanılan tüm cihaz ve ekipmanların temizlik, bakım ve doğrulamalarını yapacaktır.

5. Laboratuvarda yapı malzemelerinin fiziksel, mekanik ve kimyasal analiz işlerinde kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerin (hidroklorik asit, sülfürik asit, fosforik asit, amonyak, aseton, etanol, gümüş nitrat, amonyum sülfat, demir III klorür, edta, azot tüpü, oksijen tüpü vb.) kullanım alanları ve bu maddelerle çalışırken karşılaşılan riskleri bilecektir.

6. Laboratuvarda çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları tekniğine ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak yapacaktır.

7. Elektrikli makinaların kullanımı, bakımı, temizliği ile ilgili riskleri bilecektir.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.