PROGRAMIN ADI
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Duvarcılığı

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde yapı duvarcılığı kurs programını bitiren
bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlar, yönetmelik ve teknik şartnameler doğrultusunda, duvar örmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak duvar örmek için araç gereç ve yer hazırlığını yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak duvar örme ve yapımı teknik kuralları çerçevesinde duvar örme iş ve işlemlerini yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ahşap ile hatıl ve lento kalıplarını projesine ve kuralına uygun şekilde yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tuğla duvar örer.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak briket ve hazır bloklarla duvar örer.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak binaların ateş (duman) bacalarını yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak taş duvar örer.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak istinat duvarı örer.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şömine ve barbekü işlemlerini,
standart ve kurallarına uygun şekilde yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cam ve panel duvar işlemlerini,
standart ve kurallarına uygun şekilde yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.