PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yangın Yalıtımı

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde yangın yalıtımı kurs programını bitiren
bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği kuralları ile iş ve makine kullanma talimatlarına uygun olarak yangın yalıtımı işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

Yangın yalıtımına hazırlık yapar.

Tavanlarda ve döşemlerde yangın yalıtımı yapar.

Duvarlarda yangın yalıtımı yapar.

Çelik yapılarda taşıyıcı elemanlara yangın yalıtımı yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.